curculesti_yolu (1)

02.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 392 KERÄ BAKILMIŞ

Valkaneşin yanında Kişinev-Curculeşti M3 milli yolun parçasının açılışı yapıldı

Orak ayın 25-dä, Gagauziyanın Valkaneş kasabasına çevrä yol olan, Kişinev-Curculeşti M3 milli yolun 31 kilometralık parçası açıldı, angısı yapıldı Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının para yardımınnan.

Yolun tantanalalı olmayan açılışında pay aldı Moldovanın Prezidentı Maya SANDU hem  da Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının prezidentı Odile RENAUD-BASSO.

Moldova Prezidentı Maya SANDU dedi “enilenän 31 kilometralık yol, ilk öncä vatandaşlar için hem mal taşıyannar için islää bir haber – o verecek kolayını baş kasabadan taa aaz harçlarlan burayı hızlı etişmää”.

Gagauziyanın Valkaneş kasabası hem küüleri için yarım laf ta sölämedään, bildirildi, ani bu yol Taraklı rayonun Kaulun, Çumay hem Burlaçenı küülerin insannarına büük fayda getirecek, çünkü onnarda şindi çiftçilik tarlalarına yol açıldı, aullarına giriş yapıldı, trotuarlar hem cümne transportu durakları kuruldu.

Moldova Prezidentı urguladı, ani çevrä yolu verecek kolayını tranzit transportu küüleri dolansın, insannar da taa pak soluk hem raatlık kabletsinnär.
curculesti_yolu (1)_1 curculesti_yolu (2)_1

BİR CUVAP YAZIN