sayıt_yusuf_1

01.08.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 466 KERÄ BAKILMIŞ

TÜRKSOYun eni Genel sekretar yardımcısı Sayit YUSUF oldu

2023-cü yılın Kirez ayın 12-dä, Türkiye Respublikasının Kultura hem turizma ministrusunun Mehmet Nuri ERSOYun kayıllıınnan, TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) eni Genel sekretar yardımcısı Dr. Sayit YUSUF oldu.

Sayit YUSUF duudu 1965 ylın Büük ayın (yanvar) 1-dä Trabzon kasabasında. 1988-ci yılda Ankara Universitetın soțial bilgilär fakultetın halklararası ilişkilär bölümünü başardı. 1989-cu yıldan beeri türlü devlet kuruluşlarında işledi. 1994-cü yıldan sa Türkiye pravitelstvonun organnarında işledi.

06.12.2016-dan 10.06. 2023 gününädän Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) Başkan yardımcısı oldu.

2023-cü yılın Kirez ayın 12-dän beeri TÜRKSOY (Halklararası türk kulturası kuruluşu) Genel sekretar yardımcısı Sayit YUSUF oldu.

BİR CUVAP YAZIN