zakonsuzluk (2)_1

31.07.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 429 KERÄ BAKILMIŞ

Brä, taa ilk aftadan emini ezmäk, baskı hem zakona saygısızlık!

Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti gündän beeri Gagauziyada sular biraz durulmaa başladıydı, ama Orak ayın(iyül) 27-dä, açan Gagauziyanın binasının önündä, Gagauziyanın Başkankasının erinä, neçin sä Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR Gagauziya İspolkomuna kandidatların adlarını açıkladı, belli oldu, ki zakonsuzluk işlär başlêêr.

Orak ayın(iyül) 28-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) sıradakı oturuşuna toplandı. Gagauziyanın zakonuna görä, angılarını saymaa deyni Orak ayın(iyül) 19-da Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti, Gagauziya Halk Topluşun oturuşlarında lääzım mutlak pay alsın Gagauziyanın Başkanı da. Ama eni Başkanka Halk Topluşun oturuşuna gelmedi. Bunun erinä Canabisinin izininä görä mi, osaydı Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının oyununa görä mi, Halk Topluşun önünä için şorcu insannar getirildi, angıları, deputatlara türlü azarlama lafları baararak hem baskı yapıp, savaştılar GHT toplantı salonuna girmää.

Baskının sebepiydi: Gagauziya Halk Topluşu hemen temelä koysun Gagauziya İspolkomuna kandidatların adlarını da kabletsin eni İspolkomu.

Ama, nicä bildirdi GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV “zakon bunu bu uurda yapmaa izin vermeer. İspolkomun temelä koyulması için birkaç proțedura var. Onnarın arasında İspolkom azalara kandidatların GHTnın profilli hem lingvistika komisiyalarından geçmeleri. GHTda emin etmeleri. Bundan kaarä İspolkom azaları, Gagauziya zakonnarına görä, lääzım bilsinnär gagauz dilini”.

Demeli, Gagauziya İspolkomun kurulmasının zakoncası sırası var. Ama, neçin sä, eni seçilän Başkanka hem onun yanındakıları bu zakonca sırayı ezmää savaşêrlat. Neçin acaba?

Belli, ani hepsi bu başkılar Gagauziyada suları bulandırmaa deyni yapılêr. Bu işlerin bir şüpesiz uuru var: Gagauziyayı kızıştırmak noktasına getirip, burada ortalıı bozmaa da kuvedä genä İrina VLAHı getirmää. Çünkü, alıp eni İspolkom aza kandidatlarından taa eni Başkankanın dolay kolturklarınadan hepsi İrina VLAHın insannarı erindä kalmış.

Zakonnarı ezmäklän hem Gagauziya Halk Topluşuna saygısızlık göstermäklän Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL tıpkı eski Başkanka İrina VLAHın yolundan gider.

Hep Orak ayın(iyül) 28-dä, Gagauziya Halk Topluşu binası önündä eşinmeklerdän sora, Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL, koltuklarınnan bilä genä, çıktı binanın önünä dä dedi, ani onnara vermärmişlär kolaylık işlesinnär. Sansın kim sä bu kolaylıı vermeer.
zakonsuzluk (1)_1

BİR CUVAP YAZIN