Besgoz_bokluk_

10.04.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 4191 KERÄ BAKILMIŞ

Bu bokluklardan tarafımızı kim paklayacek?

Kış ilkyaza dönüncä hem Parlament seçimneri bitincä kaarlar eridi da Gagauziyamızın bokluk tarafı açtı.

Gezersin tarafımızı küüdän küüyä, kasabadan kasabaya, da şaşêrsın: nekadar bokluk üzä çıktı! Gagauziya öndercileri hem izmetçileri, primarlar hem sovetniklär seçim hem politika uurunda koştukları için, bu son birkaç ayda (osa yılda mı?) Gagauziyamızı paklamaa hem tertiplemää deyni vakıt bulamadılar.

Seçim kompaniyalarında biri-birlerinä atılan mındarlıklar seçimnerdän sora titsi bokluklarlan topraamızı sardılar, zihirleyip hepsini ne şindiyädän taa zihirlänmediydi.

Todur ZANET

PATRETTÄ: Beşgöz küüyün kenarında bulunan bokluk.

BİR CUVAP YAZIN