gagauz_respublikasinin_bayraklari

22.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZ AVTONOMİYASININ İSTORİYASI, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 2004 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasının angı bayraanı Gagauziya Başkanı Zakona koymaa isteer

Harman ayın (avgust) 19-da Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümünün kutlama toplantısında Gagauziya Başkanı İrina VLAH teklif etti Gagauz Respublikasının bayraanı Zakona koymaa. Gagauz Respublikasının angı bayraanı Gagauziya Başkanı Zakona koymaa isteer? Onu, ani kabledildi 1990-cı yılın Orak ayın 22-dä, ani Gagauz Respublikasının ofiţialBayraa mı? Osa ikincisini mi, ani taa sora kullanıldı?

Bu kutlamaylan ilgili toplantılarlan sıralar hem onnarda sözlär gösterdi, ani 27 yıl içindä Gagauz Respublikasının kurulmasının haliz istoriyası hem dooruluu, insannarı, ani gagauz devletlii için halizdän savaştılar hem kendilerini korumadılar unudulêrlar hem başka istoriyaylan, yalannarlan hem kişilärlän diiştirilerlär. İstoriya istoriya gibi, ama o kişilär kim?! Onnar, ani ozaman bizi buardılar! O kişilär, ani ozamannar taa uşaktılar! O kişilär, ani ozaman hiç ortada da yoktular.

Onuştan, fikirleri taazeletmää deyni, istoriyanın aslısını üzä çıkarmaa hem da Gagauziyanın büünkü öndercilerinin gözlerini açmaa deyni, vereriz Gagauz Respublikasının kurulmasınnan ilgili hem Gagauz Respublikasının, Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının hem Gagauz akıntısının aslı simvolları için materialları.
Gimn+Bayrak+Bayrak_1

 

 

 

Gagauz Respublikasının 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä kabledilän ofiţial Bayrak. (Avtor – raametli resimci Pötr VLAH).

Gagauz_Respublikasi__Bayrak

 

 

 

Gagauz Respublikasının ikinci Bayraa. (Ofiţial kabledilmedi).

Bayrak_Scan0266

* Gagauz Halkın Üstolan Syezdı için “Ana Sözü” gazetasının haberi hem o Syezdta kabledelän Gagauz Milli Bayraan patredi, ani teklif edildi Syezdın delegatlarına da onnarın tarafından kabledildi. Bu Bayrak (avtor resimci Pötr VLAH) oldu Gagauz Respublikasının ofiţial Bayraa.

Gimna

* Gagauz Halkın, Gagauz Respublikasının hem Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyanın Gimnası (avtorlar: poet Todur ZANET hem kompozitor Mihail KOLSA). Bu Gimnanın çalmasınnan oldu  Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetinin hem Moldova Parlamentın ortak toplantısı, neredä bildirildi Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyanın kurulması.

gerb_gagauz_respublikasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gagauz Respublikasının Gerbı.
Gerb_Gagauziya_Gagauz_Yeri

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyanın Gerbı.
Bayrak_gagauz_Halki

 

 

 

* “Gagauz Halkı” akıntının Bayraa.

 

GIMN+GAZETA
* Gagauz Halkın Üstolan Syezdı için açıklama. Bu Syezdta kabledildi gagauzların devletlik simvolları hem karar alındı 1990-cı yılın avgustun son pazarında yapmaa Hepsi uurlarda deputatların Syezdını. Ama ozamankı politika durumu diştirdi bunu. Hepsi uurlarda deputatların Syezdı toplandı 1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da. O günü da bu Syezdın delegatları Gagauz Respublikasını kurdular.

BİR CUVAP YAZIN