ana_dili

27.04.2015, tarafından yazılı , KULTURA BÖLÜMÜ, 2515 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziyada “Gagauz Dili“ yortusunu bakıtılar

Çek ayın (aprel) 26-da, Gagauziyanın “Ana dili“ yortusununa karşı (bakır Çiçek ayın (aprel) 27-dä) Komratta Gagauz Dili yortusu bakıldı. Yortunun hazırlanmasında pay aldılar Gagauziyanın İspolkomu, Halk Topluşu, Gagauziyanın gençlär Birlii hem başka cümne Birlikleri. Bu gözäl yortuyu kutlamaa deyni bütün Gagauziyanın may  hepsi liţeylerindän hem gimnaziyalardan insannar gelmiştilär.

Yortu başladı Komradın büük sokaandan yortulu kolonnanın “Yaşasın Ana Dilim!” örüyüşünnän. Kolonnanın önündä, Moldovanın hem Gagauziyanın bayraklarını taşıyarak, gidärdilär milli giyimnerinä giimli iki çift genç. Onnarın ardına, marşları çalarak, örüyärdi duhovoy orkestra. Taa ötää gençlär taşıyardılar bir büük (12 metralık) Gagauziya Bayraanı.

Ana kolonnanın başında örüyärdilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziyanın Halk Topluşu başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem Gagauziyanın gençlär Birliin hem başka cümne Birliklerin öndercileri. Kolonnada insannar Moldovanın hem Gagauziyanın bayraklarını taşıyardılar. (Meydanda bu bayraklara Türkiye Respublikasının bayrakları da katıldı).

Yortunun ilerlemesi Komradın baş meydanında kısa bir miting oldu. Burada yortuda pay alannara hem Gagauziya insannarına kutlama sözünnän danıştılar Başkan İrina VLAH, GHT başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Gagauziya gençlär Birliin başı Anatoliy MAVRODİ.

Bundan sora Komradın 9-cu uşak başçasından kızçaazlar hem çucucaklar ana dili için gagauz yazıcıların peetlerini annattılar hem “Vatanım – Gagauziyam” türküsünü (laflar – Todur Zanet, muzıka – İlya Filev) çaldılar.

Bu kısa mitingtan sora, Gagauz Dili yortusunu kutlamaa toplanan insannara deyni, gözäl bir konţert yapıldı. Konţerttä pay aldılar Gagauziyanın anılmış türkücüsü Lüdmila TUKAN, onun kızı Karina, genç türkücülär Elena PAÇİ, Olesä JELEZOGLO, Ukraynadan Natali DENİZ.

Bütün gün meydanda hem parkta Gagauz Dili yortusuna adanmış sergilär vardı: kiyat, uşak resimneri, ustalık işleri.

Yortunun sonunda meydana geldi gagauz folklor kahramanı Hoca NASTRADİN. O uşaklara türlü annatmaklar annattı  hem onnarlan çeşitli oyunnar oynadı.

BİR CUVAP YAZIN