Gagauziyaya_yokederler

06.07.2017, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 2516 KERÄ BAKILMIŞ

Susa-susa papuçsuz da, papursuz da, papurkasız da, Gagauziyasız da kalacez!

Bu afta, Kirez ayın 5-dä, Moldova Parlamentın komisiyası genä yondu Gagauziyadan bir parça, diiştirip o zakon tekliflerini, ani hazırladıydı “ortak” Parlament komisiyası “Gagauziya  (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” zakonuna, da brakmadı o tekliflerdän bir taş ta. Sora bir toplantıda bizä dedilär «На территории Республики Молдова ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе» hem «Радуйтесь тому, что имеете». Sanêrsınız Gagauziyamızın yonulması hem yok edilmesi başladı bunnardan mı?!
Gagauziyanın yonulması hem yok edilmesi çeketti o zamandan, açan susaraktan bizä Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası teklif etmää başladılar.

Ya getiriniz aklınıza 2016-cı yılın Baba Marta ayında biz biri-biri ardı tiparladık iki yazı “YILDIRIM HABER!!! Gagauziya erinä Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası mı geler?” (27.02.2016, bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/) hem “Gagauziya devletliin yıkılmasına ilk denemä topu atıldı” (20.03.2016, bak: http://anasozu.com/gagauziya-devletliin-yikilmasina-ilk-denema-topu-atildi/), angılarında doorudan söledik, ani Gagauziya (Gagauz Yeri) devletliini yıkılma kertiinä getirmää savaşêrlar. Bu yazılardan sora Gagauziyada biraz sus oldu. Ama bu yılın başından beeri, Gagauziya devletliin yıkılmasına sıravardı denemä topları atılmaa başlandı.

2017-ci yılın Büük ayın (yanvar) 26-da, açıklandı, ani: «На заседании исполнительного комитета автономии, которое состоялось в Комрате в четверг, 26 января, башкан Ирина Влах рассказала о встрече с председателем соседнего Тараклийского района Кириллом Татарлы.
«Он очень обеспокоен реформой, которая проходит в налоговой системе Республики Молдова, и очень просит, чтобы налоговая инспекция Тараклии была присоединена к налоговой инспекции АТО Гагаузия», – отметила Ирина Влах.
Она поручила своему первому заместителю Вадиму Чебан и представителям налоговой инспекции Гагаузии «изучить эту просьбу и высказать свое мнение относительно работы Тараклийской налоговой инспекции в составе налоговой инспекции из Гагаузии».
Vergi sistemalarını birleştirmäk pek kuşkulu iş! Vergi sistemalarının birleştirmesi demeli bir devlet mi, bir avtonomiya mı, bir kesä mi, bir bilmäm ne mi kurmak. İşidin!!! Ama işidän yoktu!

Neçin sa bütün avtonomiya sustu hem susêr. Ne İspolkom azalarından bir karşı ses çıkêr, ne Gagauziya Halk Topluşun deputatlarından sıs geler, ne primarlardan, ne da Gagauz Respublikasını “kuran veterannardan”. Susêrlar Stepan TOPAL hem Mihail KENDİGELÄN, susêr “inteligenţiya”, susêr insan da. Ortada kulaklarını cınnadan bir susmak var!

Amakafalara durmamayca Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası için fikir sokulêr. Analiz yaparsanız Gagauziyanın masmediyasına bir gün da geçmeer, ani bizä yazmasınnar ne olêr komşu bulgar küülerindä hem kasabalarında. Aktardım bulgar küülerindä haberleri – bizim için may hiç bir haber da yok. Nedän acaba? Diil mi ondan, ani biz onnara diiliz lääzım, ama sadä avtonomiyamız lääzım…

Açan kurduyduk Gagauz Respublikasını biz insannarın arasında insan olduyduk.

Avtonomiyaya kayıl olduynan, sandık insancasına giinecez, insancasına tok olacez, insancasına suya kanaat olacez.

Sandık emeniylän gezecez – papuçlan kaldık!

Sandık suyu bakırlan içecez – papurkalara kaldık.

Sandık hep yapaa kilimnärlän evlerimizi donadacez – papurdan hasırlara kaldık.

Avtonomiyamızı bakırlan içärdik, şindi sa papurkanın dibindä damnalar kaldı, da onnarı savaşêrız içmää.

Bu damnalardan Dev gibi gagauz halkımız nicä var nicä kanaat olsun?

Var nicä mi büük bir Gagauziyanın güüdesi bu damnalardan susuzluunu doyursun?

Belli ki yok nicä! Bu damnalardan susuzluunu doyurêr sade bir kaç kişi, ani tepedä bulunêrlar, kalanı susuz yanêr.

Tepedä bulunannara papuç atêlar – onnar susêr!

Onnarı papurlêêrlar nicä isteerlär – onnar susêr!

Halkı, punara götürüp punardan susuz getirerlär, avtonomiyamızı paralêêrlar – onnar susêr! Susa-sa papuçsuz da, papursuz da, papurkasız da kalacez!

Tepedikilerin susmasınnan Gagauziyayı her taraftan yonêrar: ilktän aldılar paraları, sora tamojneleri, taa sora böldülär poçtaları, şindi bozdular vergi sistemasını, hırlanêrlar paralamaa “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonu. Biz hep susêrız! Taa doorusu tepedä bulunannar susêrlar.

Nekadar var nicä susmaa?

Bekim bu susmak tepedikileri kurtarêr? Zerä susarakan hem susaraktan çok işlär var nicä yapmaa.

Susaraktan Gagauziyayı var nicä BULGAR-GAGAUZ avtonomiyasına çevirmää!

Susaraktan var nicä Gagauziyayı Moldovanın sade bir sıradalı rayon statusuna indirmää!

Susaraktan var nicä cümne varlıını kendi varlıına katmaa!

Susaraktan var nicä muzeylerdän, ansamblilerdän gözelim binaları, gözelim yapıları cöbünä koymaa!

Susaraktan var nicä cümne televideniyasını hem radiosunu kendi cep televideniyası hem radiosu yapmaa!

Susaraktan var nicä ço-o-ok işlär yapmaa – haliz, açan halk, dilsiz kalıp, dilsiz gibi susêr!

Todur ZANET, akademik, poet, Gagauz Milli Gimnasının avtoru
Resimin avtoru Yuliya BASS, 2011-ci yıl

BİR CUVAP YAZIN