I-kongres

28.09.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1136 KERÄ BAKILMIŞ

Bunun esabını da yok kim sorsun: Bütündünnä Gagauzların Kongreslerini yok edip, kendisinä ekonomika forumnarı yapêr

Gagauziya Başkankasının altında olan Gagauziya İspolkomu açıkladı, ani sıradakı “Invest Gagauzia” ekonomika forumu bu yıl Canavar ayın (oktäbri) 7-8 günnerindä olaceymış. Ye Bütündünnä gagauzların artık V-si, VI-sı hem VII-si Kongresleri nezaman olacek?

Başkanka İrina VLAH Gagauziya başını geçtii gibi (mart 2015), gauzların köklerini kesmää başldı. Belliki, başlayıp GAGAUZLUKtan. Bu işi dä yaptı – bütün dünnää gagauzlarını birleştirän “Bütündünnä gagauzların Kongres”lerini yok emektän.

Hepsimiz bileriz, ani çekedip 2006-cı yıldan beeri, her üç yıl aşırı Gagauziyada Bütündünnä gagauzların Kongresleri olardı: I-ci Kongres – 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 20-21 günnerindä; II-ci Kongres – 2009-cu yılın Harman ayın (avgust) 18-19 günnerindä; III-cü Kongres da – 2012-ci yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 günnerindä geçti. IV-cü Kongres lääzımdı olsun 2015-ci yılın Kasım günnerindä. Ama olmadı!

Türlü yalannar uydurup, Başkanka onu ertelemää başladı, ama insannarın baskısı altında bu Kongresi zar-zor 2017-ci yılın Hederlez ayın (may) 5-6 günnerindä yaptı da işi bununnan bitirdi.

Türlü yalannar uydurup, ba ekonomika, ba saalık durumu, ba kendisinin keyfi sebepinä, Bütündünnä gagauzların V-ci Kongresini yapmaktan kaçtı hem, hep bu sebeplerlän, kendisinin cöbinä para getirän ölä denllän “Invest Gagauzia” ekonomika forumnarını bir umursuz yapêr.

Bakın:

V-ci Kongres lääzımdı olsun 2018-ci yılda. Olmadı!

VI-cı Kongres lääzımdı olsun 2021-ci yılda. Olmadı!

VII-ci Kongresä sıra hiç gelmeyecek ta!

Bunun esabını da yok kim sorsun!

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

24.08.2022

invest_forum (2)_1

BİR CUVAP YAZIN