gagauziya_dumanda

29.09.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1527 KERÄ BAKILMIŞ

Bizi genä gülmää aldılar: Üstolan Kongres olmayacek, ama “Ekonomika Forumu” hem “Şarap Günü” olacek

Komrattan geldi haber, ani Gagauziya Halk Topluşu (GHT) Prezidiumu almış karar Canavar ayın (oktäbri) 2-dä yapılmak neettä olan Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Üstolan Kongresi olmayacek. Sebep – nesoysa stareysinalar Sovetinin hem başka cümne kuruluşların, nesoysa primarların hem BAŞKANın, Gagauziya İspolkom azalarının hem kimi GHT deputatların danışmalarıymış.

Esaba alarak, ani Kongresä buyur edileceydilär Türkiye, Rusiya hem OESD temsilcileri, Moldovada bulunan diplomatiya misiyaların başları hem büükelçileri, çünkü Kongrestä danışılaceydılar Türkiyeyä, Rusiyaya hem OESDya, ani onnar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasını yok edilmektän kurtarsınnar hem onu korumakta arka olsunnar, Kongresin olamaması Gagauziyaya karşı gidän kuvetlerin dermennerinä su akıdêr.

Yukarda belertilän kişilerin hem kuruluşların yazılı danışmaları GHT Prezidiumunda var mı acaba? Osa genä nesoysa babu mu demiş.

Bir iş şüpeyä alêr: neçin Kongres olmêêr da “Ekonomika Forumu” hem “Şarap Günü” olacek. Ne ölä şen hem zengin yaşamamız mı var, osaydı Kongresin yapılmamasına Kişinevdan izin mi geldi da erindekilär nestelerinä nestettilär?

BİR CUVAP YAZIN