23_sucikti_siir_aksamlari (1)

30.09.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 269 KERÄ BAKILMIŞ

Türkiyenin “23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” büük can sıcaklıınnan geçti

Türkiyenin Balıkesir hem Dursunbey Belediyeleri (primariyaları) tarafından artık irmi üçüncülää hazırlanan “Suçıktı Şiir Avşamnarı” bu yıl, ilk kerä halklarası olarak, bu gözäl erlerdä Ceviz ayın (sentäbri) 23-25 günnerindä, bakmadaan suuk havalara, pek sıcak geçti.

Yakın otuz yıl geeri, poet Mehmet Atilla MARAŞ hem arkadaşları tarafından erindeki bir şiir avşamı olan, kurulan bir poeziya sırası, bu yıl halklararası statusuna girdi hem onda, onur konaandan Cahit KOYTAKtan kaarä, Türkiyedän hem başka memlekettän peet ustaları pay aldılar: Türkiyedan – Metin CELAL, Esra ELÖNÜ, Mehmet Atilla MARAŞ, Metin Önal MENGÜŞOĞLU, İnci OKUMUŞ, Ahmet Murat ÖZEL, Ali SALİ, Ayşe SEVİM, Mürsel Sönmez Serap KADIOĞLU, Tuba KAPLAN, A. Ali URAL; Azerbaycandan – İntiqam YAŞAR, Bulgaristandan – Aziz ŞAKİR, Gagauziyadan (Moldova) – Todur ZANET, İraktan – Mehmet Ömer KAZANCI, Makedonyadan – Esra MATYAN, Üülen Afrikadan – Shabbir BANOOBHAİ.

Balıkesir primariyasının hem “Balıkesir Milli Bibliotekasının Ahmet KOT Kiyatlıı” zaametçilerinin, başta Ebru Ekşi YASAN olarak hem poet Ahmet KOTun kendisinin tarafından yorgun yollardan gelän hepsi musaafirlerini can sıcaklıınnan karşılamasınnan başlayan bu poeziya yortusu taa sonuna kadar hep o can sıcaklıı içindä geçti.

“23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” programası başladı ondan, ani hepsi poetlar, bir kaç alaya bölünüp, Balıkesir şkolalarına hem lițeylerinä yollandılar, neredä literaturaya hem poeziyaya sevgi duyan gençlerlän buluştular hem, onnara yortunun kiyatlarını baaşlayarak, kendilerinin literatura uurunda ustalık inceliklerinnän paylaştılar. O lițeylerin birisi da oldu Balıkesir kasabasının Karesi rayonun “Fatma Emin Kutvar Anadolu Lițeyi”, neredä poetları pek gözäl sıcaklıklan karşladılar lițeyin direktoru Bedia NARLI hem lițeyin üürencileri.

Poeziya yortusunun ilk günün ikinci payı başladı tanışmaktan “Balıkesir Milli Bibliotekasının Ahmet KOT Kiyatlıı”nnan, neredä erleştirili 100 bin kiyat, angılarını ömür boyunca toplamış Canabisi. Hep burada oldu bir “Uşak hem peet” Paneli, ani adanmıştı geçennerdä raametli olan Türkiyenin anılmış poetının Mevlana İDRİSın anmasına. Poet Todur ZANET baaşladı bu Bibliotekaya kendi “Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” kiyadını.

Ceviz ayın (sentäbri) 23-çü günün programasının üçüncü payı da, “Balıkesir Şiir Meclisi” olarak, bu kasabanın “Zağanos Paşa Camii Meydanı”nda geçti. Burada, aralarda Balıkesir konservatoriyasının çalgıcıların mini konțertinnän yısınarak, poetlar kendilerini tanıttılar hem, biraz üşüdülär, çünkü ansızdan bayırlardan hem daalardan gelän suuk soluk, ortalıı, neredäsä, dondurmaa başladıydı. Belliki, meydanda bulunan insannar da üüşüdülär.

Tanıtmak sırası musaafirlerä Balıkesir Belediyesinin baaşışlarının verilmesinnän başarıldı da hepsi insannar, yısınmak için, çabucak yakında bulunan bir erä çay içmää gittilär. Ama çaydan kaarä, ellerimizi hem cannarımız yısıttı o taazä sıcak ekmeklär, angılarını ekmekçidän almıştı Türk Dünnäsı Vakfı Genel Müdürü Mustafa FIRATLI da, Avrasya Yazarlar Birlii Başkanı Yakup ÖMEROĞLUylan bilä, kırıp-kırıp, poetlara daatılar.

Ertesi günü programa Dursunbey kasabasında ilerledi. Poeziya şennikleri arasında, katılımcılar tanıştılar “Barana” adında kultura zenginniinnän, ani ÜNESKO tarafından tanındı hem evellerdän kalan halizdän bir kultura zenginnii var.

Lääzım açıklamaa, ani Dursunbey kasabasının parkında çok kaynarcalar hem er altında su gözlerin fışkırtan hem çıkan erlär var da hepsinin onnarın bir adı oluşmuş – Suçıktı. Te bu Suçıktı kenarında, öt-eşil bir park içindä, ilktän oldu “Dursunbey Şiir Meclisi” sora da, avşamneyin, fıçılarda yakılan odunnarın sıçaklıında da “23. Suçıktı Şiir Avşamnarı”n ana programası yapıldı, neredä hepsi poetlar kendi peetlerini okudular. Gagauziyadan poet Todur ZANET burada okudu “Köpürüp, düştü atlarımız” peetini, ani adanmıştı Gagauzların evelki Beylerinä hem bir halk türküsündän esinti olarak yazılmıştı. O peet annadêr 200 yıl geeri Kavarna kasabasında gagauzların kıyılmasını.

Dursunbeydä olan “23. Suçıktı Şiir Avşamnarı”na katıldılar hem konaklarlan bilä oldular Dursunbey Kaymakamı Ramazan TEKE, Balıkesir rayonun Kultura hem Turizma Müdürü Mehmet MAZAK, Dursunbey Belediyenin geçici Başkanı Mustafa SALİ, Karesi Kaymakamı Mehmet ARSLANTAŞ hem çeşitli kuruluşlardan hem sıradan insannar.

“23. Suçıktı Şiir Avşamnarı”nın üçüncü günü de, katılannara deyni İvrindi Belediyesinä, Kaz daaların “Cam Seyir Terasası”n “İda Madra Geoparkı”na hem Ayvalık kasabsınnan Cunda erinä gezi yapıldı.

Not. Saa olsunnar hepsi insannar, ani bu büük literatura yortusunda bizleri orada gülär üzlän, ölä gözäl hem candan sıcaklıklan karşladılar hem üç günün içindä okadar çok bizimnenän ilgilendilär.

23_sucikti_siir_aksamlari (2) 23_sucikti_siir_aksamlari (3) 23_sucikti_siir_aksamlari (4) 23_sucikti_siir_aksamlari (5) 23_sucikti_siir_aksamlari (6) 23_sucikti_siir_aksamlari (7) 23_sucikti_siir_aksamlari (8) 23_sucikti_siir_aksamlari (9) 23_sucikti_siir_aksamlari (10)

Fotolar: balikesir.ktb.gov.tr

BİR CUVAP YAZIN