mting_komrat_25.09 (2)

27.09.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 218 KERÄ BAKILMIŞ

Pensionerka Tatyana VLAH: “Onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar!”

Pazar günü, Ceviz ayın 25-dä, Komratta geçti sıradakı protest mitingı, neredä, meydana çıkan insannar, Moldovada gaz hem paa durumuna, Moldova öndercileri hem devletin politikasına karşı çannarı düüdülär.

Mitingta çeşitli bakışlar açıklandı, ama onnarın özü birdi – Moldova politikasıları hem Gagauziyanın önderciler hiç bir kerä milletin yanında olmayaceklar. Onnar sade kendi cannarını hem cöplerini düşünerlär, hem komşu devletä, Romıniyaya, izmet ederlär.

Söleyeräk Kişinevun Komrada bakışı için, pitingta pay alan pensionerka Tatyana VLAH urguladı, ani vereräk pensionnerlara 1,5 bin ley kompensațiya “onnar pensionerları gülmää alêrlar hem insan erinä saymêêrlar”, çünkü kendilerinä 3-çär bin ley alêrlar. Bakmadaan ona, ani “Gagauziyanın insannarı Gagauziya öndercilerindän dä arka bekleerlär, bu iş hiç bir kerä olmayacek, zerä o öndercilär dä bir kerä milletin yanında olmayaceklar”.

Başka bir pensioner, valkaneşli İvan FUYOR, can sancısınnan dedi, ani “devlet başı gitmeyeceymiş alçaklanmaa hem devleti ucuz gaz satılmaa. Ama, afedin, onnar milleti çoktan sattılar. Onnar hepsi romın oldular. Onnar bizä tükürerlär”.

Komrattakı protest mitingındına açıklandı, ani Gagauziya milletin adından yazıldı bir danışma kiyadı Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın adına, neredä yalvarılêr Türkiye Gagauziyaya, öndä ucuz gaz olarak, başka ucuz energiya resurslarınınan yardım etsin. Şindi bu kiyadın altında imzalar toplanêr.

Ceviz ayın 25-dä protest mitingları Moldovanın Briçeni hem Kişinev kasabalarında da geçti. Kişinevdakı mitingta, prezidentura eşiklerindä, protestçılar baarardılar “Erken seçimnär!” hem “Maya Sanduyu erä!”. Bundan kaarä, onnar kolverdilär gökä Moldova Prezidentı Maya SANDUnun kartondan simasını yazıylan: “Bän devleti tezek uurunadan indirdim”.

mting_komrat_25.09 (1)
miting_kisinev_25.09.2022 (3)
miting_kisinev_25.09.2022 (2)

BİR CUVAP YAZIN