Ioan1

28.03.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1568 KERÄ BAKILMIŞ

Aramıza eni kiyatlan bir poet geldi

“Açan günnär yıla benzeer…” – bölä ad koyduyduk 2007-ci yılda (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.), açan “Ana Sözü” sayfalarında tiparladık poetın İeroshimonah İoanın (Andrey Georgieviç PEYOGLO) peetlerini. Bu sıra onun bir yaratmasından alınmıştı. Şindi da, açan Canabisi kendi kiyadını tiparladı, bu sıralar kiyadın adını verdilär.

Baba Marta ayın 27-dä, diil bir bibliotekada, ama Gagauziya İspolkomunda (???) “GÜNNÄR YILA BENZEER…” kiyadın prezentaţiyası oldu. Prezentaţiyaya gelän insannar zala sıymardılar. Çoyu, taa kiyadın prezentaţiyası bitmeyincä, ayakta hem kapularda durdu.

Götürdü prezentaţiyayı “ATATÜRK” bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU.

Prezentaţiyada pek çok candan laf sölendi poet için hem onun eni çıkan kiyadı için. Laflar hepsi metetmäk laflarıydı, çünkü bölä aydın peetlär hem İeroshimonah İOAN için yoktu nicä başka türlü sölemää.

“GÜNNÄR YILA BENZEER…” kiyadın üç bölümü büüklär için yazılı bir bölümü da uşaklar için. Kiyadın tirajı – 200 taanä.

Not. İeroshimonah İoan (insan arasında PEYOGLO Andrey Georgieviç) duudu Komrat kasabasında 1964-cü yılda Kırım (dekabri) ayın 11-dä, çiftçi aylesindä. Bobası – Georgiy İvanoviç – taşçıydı, anası – Födora Georgievna – çiftçiydi. Komrat orta şkolasını başarıp, Andrey Georgieviç ayırêr kendisinä ruh dünnesinä yolu: Allaha izmet etmää. İlktän Ukraynadakı Ayozlı Allahıduuduran Duuması manastırında İoan monah adını kableder. Birkaç yıldan sora Moldovanın Hınku manastırında “Velikoy Shimı” üüsek adını kableder. (“Velikoy Shimı” ad sayılêr en üüsek hem Allahın Gök padişahlıına bitki basamak).

Shimonah İoan sakat, çok yıllar invalid kaläskasına baalı. Ama onun ruhu pek kaavi, bunu annêêrız okuyarkana onun peetlerini. Yazêr peet salt ana dilindä. Peetlerindä büük duyguylan gösterer bizä, nasıl sever o ana dilini, duuma topraanı, halkını, adetleri.

BİR CUVAP YAZIN