Esin_MUZBEG

24.11.2018, tarafından yazılı , LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BÖLÜMÜ, 939 KERÄ BAKILMIŞ

Şindi derindän susma zamanı

Jurnalist hem poet Esin MUZBEG duudu 1975-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 25-dä Kosova Respublikasının Priznen kasabasında. Yaratmaları tiparlandı çeşitli gazetalarda hem jurnallarda. Bundan kaarä ayırı peet kiyatları da var.

Suskun
Şindi derindän susma zamanı
Atar yıldız[1] susmalı
Bütün seslär
Gök kubeydä cınnadıktan sora
Sıra geldi susmaya

Sevdaya lafedän dil yoktur
Ona yan ne varsa sestän yoksundur
Bütün seslär suskunnaa karar alınca
Dilä gelän can da, artık bir suskundur.
21 Mart 2018

MİNEya[2]
Büük davaların Üst insannarı olur
Davalar düşüncä insannar küçülür
Büük poetlar, büük sevdalar içindir
Ama büük sevdalar madaralık evlerindä[3] etişir.   

Saraydakı Firuzan’ı sevmäk kolaydır
Madaralık evlerindeki Mine’ye aşık olmak olaydır.
Büük poetlar Firuzan’ın gözündä büüktür
Mine ne poeta aldırış eder, ne tahtına bakar
Ama en güzäl poetlar onunnan aşık atar.

Büük davalar, küçük idealları yok eder
Firuzan’ı sarayına kapan eder
Saray yıkıklaa döner
Mine’nin nikotin kokan elleri
Şarap kokan soluu
Hem koca bir ürää
Vardır

Bir devrim, kendi vakıdının evlatlarını iyarsa.
Dört kurşunnan urulan bir can topraa düşärsa
Baamsızlaa kauşma zamanı yakındır
Madaralık evlerindän bir peet üüseleräk doorulur
Zeetlenän aşıklar eni kahramannar duururur.
2018, Küçük ay

 

 [1] atar yıldızпульсар

[2] Mine, Firuzan – insan adları

[3]madaralık eviвертеп, притон

 

BİR CUVAP YAZIN