erzincan_nazim_hikmet (1)

19.12.2023, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM KİYATLARI, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 195 KERÄ BAKILMIŞ

Nazım HİKMET türk dünnääsını bireri topladı

Türkiye Respublikasının 100 yılı kutlamaları çerçevesindä, Türkiyenin Erzincan Binali Yıldırım Universitetın ev saabiliindä hem Türkiyenin Son Başbakanı Binali YILDIRIMın katılımasınnan oldu bir simpozium – “Çağdaş Türk Dünyası Ortak Edebiyatının İnşası ve Nazım Hikmet Çalıştayı”, ani ilgiliydı bu Universitetın Prof. Dr. Ali KAFKASYALInın hazırladıı “Büyük Türk Şairi Nazım Hikmet ve Türk Dünyası” adlı kiyadınnan.

Simpoziumun protokol sözlerinnän zalda bulunannara  danıştılar Erzincan Binali Yıldırım Universitetın rektoru Prof. Dr. Akın LEVENT, Erzincan Binali Yıldırım Universitetın literatura fakultetın Türk dili literaturası kafedrasının azası Prof. Dr. Ali KAFKASYALI, Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza AYDOĞDU, Türk dünääsının Aksakallar Konseyi Başkanı hem Türkiye Respublikasının Son Başbakanı Binali YILDIRIM.

Protokol sözlerindän sora, Prof. Dr. Ali KAFKASYALI başkannıında simpoziumun açılış oturumu başladı, neredä Prof. Dr. Ali KAFKASYALInın “Büyük Türk Şairi Nazım Hikmet ve Türk Dünyası” adlı kiyadı hem Nazım HİKMETin yaşaması hem yaratmaları için kendi bakışlarını insannara açıkladılar: Akademik hem türkolog Todur ZANET (Gagauziya), Dr. Oholmaya SAFAR (İran), Prof. Dr. Osman EMİN (Poyraz Makedoniya), Prof. Dr. Farrukh KHAMRAEV (Uzbekistan), Prof. Dr. Askar MEDETOV (Kırgızstan), türkolog Nurten Remzi HAMİD (Bulgariya), türkolog Makvala KHAREBAVA (Gruziya), Prof. Dr. Aleksey ARZAMAZOV (Rusiya), Prof. Dr. Aynur NOGAEVA (Kazahstan), Doç. Dr. Yakup ÖMEROĞLU (Türkiye).

Bundan sora Türkiyenin Kafkas Universitetın devlet konservatoriya orkestrası tarafından “Türk Dünyası ve Nazım Hikmet Şarkıları” adlı konțert düzennendi.

Simpoziumun ikinci payında  “Çağdaş Türk Dünyası Ortak Edebiyatının İnşası ve Nazım Hikmet Çalıştayı”na katılan türkologlar, tombarlak masa başında, fikir açıklamaları hem diişmeleri uurunda uzun bir toplantı yaptılar.

Simpozim zamanında Akademik hem türkolog Todur ZANET, Erzincan Binali Yıldırım Universitetın rektoru Prof. Dr. Akın LEVENTä vereräk, baaşladı bu Universitetın bibliotekasına “GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär” ențiklopediyasını hem 3 tomnuk gagauz kulturasının altın fondunun “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatlarını, ani bu 3 kiyattan oluşêr: “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 1-ci kiyadı – “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»; 2-ci kiyadı – “Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»; 3-cü kiyadı – “Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды».
erzincan_nazim_hikmet (2)
erzincan_nazim_hikmet (3)
erzincan_nazim_hikmet (4)
erzincan_nazim_hikmet (6)
erzincan_nazim_hikmet (5)
erzincan_nazim_hikmet (7)
erzincan_nazim_hikmet (8)
erzincan_nazim_hikmet (9)
erzincan_nazim_hikmet (10)

BİR CUVAP YAZIN