can_pazarı_kongaz_17.04 (2)

18.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 228 KERÄ BAKILMIŞ

“Can pazarında can pazarlıı” kiyadına Kongaz Todur Zanet adına lițeydä prezentațiya

Çiçek ayın (aprel) 17-dä Kongaz Todur Zanet adına teoretik lițeyindä oldu prezentațiya Todur ZANETin “Can pazarında can pazarlıı” annatmalar hem dramaturgiya kiyadına, angısında pay aldılar lițeyin üürencileri hem üüredicileri, administrațiyası, lițeyin hem küüyün bibliotekacıları hem başka musaafirlär.

Prezentațiyaya uygun donaklı aktovıy zalında kiyadın avtorunu tuz-ekmeklän karşılamaktan sora, islää hazırlanmış sıra pek gözäl geçti. Yazıcının kısa biografiyasını açıklamaktan, patretlerini akıntılı göstermektän hem onun birkaç peetini okumaktan sora, “Can pazarında can pazarlıı” kiyadın hazırlanması hem kendi kiyat için annatması için, yazıcıya söz verildi.

Belliki, Canabisinin annatması zalda bulunan insannarın arasında büük meraklık yarattı. Üürencilär, pedagoglar, musaafirlär durmamayca soruş verdilär avtora, angılarına Todur ZANET saygıylan cuvap etti.

Bundan sora “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisindän lițeyin üürencileri gösterdilär “Üç ayak oyununu”. Gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyakası Matrona Nikolaevna BARGANın tarafından aaraştırma yapılan açıklamalara görä, üürencilär “Sincircik”, “Rop-rop”, “Karış üstü atlamak”, “Uzun eşek” gagauz halk oyunnarını gösterdilär.

Prezentațiyanın sonunda lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA şükür etti yazıcıya bu sıraya gelmää deyni vakıt ayırmasına hem bulmasına. Kendi tarafından avtor baaşladı imzalanmış “Can pazarında can pazarlıı” kiyadını lițeyin bibliotekasına.

Anmak için kalsın deyni, sıraya katılannarlan ortak bir patret ta yapıldı.
can_pazarı_kongaz_17.04 (1) can_pazarı_kongaz_17.04 (3) can_pazarı_kongaz_17.04 (4) can_pazarı_kongaz_17.04 (5) can_pazarı_kongaz_17.04 (6) can_pazarı_kongaz_17.04 (7)

BİR CUVAP YAZIN