gagauz_dili_parlament (1)

16.04.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZ YAZILARININ İSTORİYASI, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 164 KERÄ BAKILMIŞ

Moldova Parlamentında geçti “Gagauz yazısı hem dili Günü” sırası

Çiçek ayın (aprel) 16-da, Şvețiya devletin CMİ fondun yardımınnan, Moldova Respublikasının Parlamentı hazırladı hem geçirdi “Gagauz yazısı hem dili Günü” sırası, angısı adandı iki büük günä – gagauzların hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) duuma gününä hem 1957-ci yılın Orak ayın (iyül) 30-da “Gagauz dilinä yazı çıkarmak için” Moldaviya SSR-ın Üüsek Sovetin Prezidiumun Ukazının gününü.

“Gagauz yazısı hem dili Günü” sırasını açtı hem götürdü Moldova Parlamentın deputatı Larisa VOLOH. Selemnemä nasaatlarınnan söz tuttular Moldova Parlamentın spikerı İgor GROSU hem Moldovada Şvețiya Büükelçisi Katarina FRİED.

Maasuz bu sıra için hazrılanan gagauz yazıcıları hem bilimcileri sergi için annattı Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT.

Açılış sırasından sora oldu iki sesiya toplantısı: “Dünneyä gelmeleri, istoriya hem gagauz dili” hem da “Milli giimnär hem gagauzların adetleri”. Bu iki sesiyada da, nasaat edennerin arasında, konularlan ilgili kısa vidiolar gösterildi.

Birinci sesiyada nasaat ettilär:

– Larisa VOLOH, Moldova Parlamentın ilerlemä hem cümne çorbacılıı Komisiyanın başı, Gagauziyaylan çalışma grupasının ortak-prezidentı;

– Vitaliy SIRF, istoriyacı;

– Ekaterina JEKOVA, Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı, “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun ortak avtoru.

İkinci sesiyada nasaat ettilär:

– Liliana NİCOLAESCU-ONOFREİ, Moldova Parlamentın kultura, üüredicilik, aaraştırma, gençlik, sport hem mas-mediya Komisiyanın başı, Gagauziyaylan çalışma grupasının azası;

– Vitalie GAVRUC, Moldova Parlamentın deputatı.

Bu nasaatlardan sora, gagauz artistın Edik STOYKOVun önderciliindä uşak ansamblisi akapella gagauzça türkü çaldılar.

Toplantıların sonunda Gagauz yazıcısı, akademik Todur ZANET baaşladı Moldova Parlamentın bibliotekasına kendi peet kiyadını, gagauz kulturasını annadan ențiklopediyasını “GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär” hem da “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” adlı 3 bilim kiyadıbı 1-ci kiyat (“Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»); 2-ci kiyat (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»); 3-cü kiyat (“Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды»)).
gagauz_dili_parlament (2) gagauz_dili_parlament (3) gagauz_dili_parlament (4) gagauz_dili_parlament (5) gagauz_dili_parlament (7)

BİR CUVAP YAZIN