Tum mesajlar Konstantin TAUŞANCI

tausancı_parlament_6_

2021.09.09,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Konstantin TAUŞANCI: lääzım Başkannarın karannık işlerini açıklamaa!

Moldova Respublikasının Sovetlär Birliindän baamsızlıın 30-cu yıldönümünnän ilgili olarak, Moldova Parlamentın diplomnarı verildi bu parlamentın ilk deputatlarına, angıları  Moldovanın Sovetlär Birliindän baamsızlıı için Deklarațiyayı imzaladılar. Bu diplomaya kablederäk gagauz deputatı Konstantin TAUŞANCI urguladı, ani “ozaman bu Deklarațiyayı sade dört gagauz deputatı imzaladı, kalanı kaçtıydılar”. Moldovada hem Gagauziyada büünkü durum için söleyeräk, Konstantin TAUŞANCI dedi: “Gagauziyada Sovetlär Birlii kuvetleri, büünkü Gagauziya Başkanınnan barabar, Maya SANDUya karşı ölä büük bir agitațiya yaptılar. Bän ölä deerim: Maya SANDU için oy vereräk, bän oy vererim Moldova Respublikasında hem Gagauziyada total korupțiyaya karsı düüş için.TAA DERINDÄN
gagauziya_yazi

2014.05.22,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büük Millet Meclisi (parlament) Başkanına

Sayın Cemil Çiçek! Bendän sizä yalvarmak – afediniz bizim başkanı, o bir genç, annamaz adam, şaşırdı kendini, unuttu neredä bulunêr. O bilmeer, nasıl biz (1990-1994) avtonomiyamızı kurduk ozaman. Bizä ozaman çok zordu – Türkiye, kardaş olarak, çok yardım etti bizim eni avtonomiyamıza, eni universitetımıza. Bizim halkta eskidän var ölä söz – hayırsız adam üzünü kaybetmiş. O (başkan – nışan “AS”) bizdä master provokaţiya hem falsifikaţiya yapmaa. Bizä geçärkan (1990-1994) vardı u zamanda da provokatorlar iki halkın arasında (Moldova-Gagauziya) problema yapmaa. Siz ona (başkana – nışan “AS”) bakmayınız, o nasıl geldi,TAA DERINDÄN
duuma

2013.10.30,Konstantin TAUŞANCI TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Gagauz avtonomiyası – Ana Dilsiz avtonomiyası

Bir fakir sancısı: Bizim avtonomiyamız cümbüşä çıktı! Biz 1990-cı yıllarda koyduk kuvetleri: bizim Ana Dilimiz olsun, kendi ekonomikamız olsun, koruyalım halkımızı dünnää arasında. Ama hepsi oldu geeri dooru! “Hastalık” urdu gagauzların üstünä: ekonomika battı, kultura zoru geçirer, dilimiz kaybeler! Bölä olur mu: Ana Dilimiz okullarda okunêr nasıl yabancı dil. Bizim öndercilär bilerlär mı näbêrlar? Gagauz dili yok olarsaydı – avtonomiya silinecek! bütün halk kaybelecek! Birkaç yıl geeri buluştum bir arkadaşlan karaim milletindän. Karaim, ama kendi dilini bilmeer. Dedi: “Kim bilärdi – öldülär. Gençlär da asimiläţiya oldular. Kaybeldi halk!” O birTAA DERINDÄN