POEZİYA BOLUMU

Mustafa-Kemal-Ataturk-resimleri-23

2014.11.26,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

ATATÜRKün ölüsünä: O benim da Ulu ATAM

O benim da Ulu ATAM (Óda)                 Mustafa Kemal ATATÜRKä Ey, Ata, gel da bak benim milletimä – o da senin gibi kula, maavi gözlü, senin gibi girgin, derin köklü, emin basmaz, hodul hem pak üzlü, senin gibi o! Hey, Oguz oolu, Sana büünkü peetim, türküm, benim Ulu Atam, Atatürküm… Zor vakıtta bol elini sän uzattın, insanından alıp bizä verdin, kardaş payı yaptın hem acıdın, dizdän ayaa sözünnän kaldırdın, karannıktan aydınnıklaa çaardın, İstanbuldan bizi da düşündün, benim Ulu Atam, Atatürküm… İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi – te ozaman bakışlan fikirlär diişti,TAA DERINDÄN
Mihail_lermontov

2014.10.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

Büün Mihail LERMONTOVun 200-cü yıldönümü tamamnanêr

Anılmış rus poetı Mihail Yuryeviç LERMONTOV (15.10.1814-27.07.1841 y.y.) – rus poetı, yazıcısı, dramaturgu hem resimcisi. (Aşaada gagauz dilindä tiparlêêrız Mihail LERMONTOVun peetini «Парус»). ELKEN Bir tek elken hep biyazêêr, Maavi deniz dumanında!.. Ne sanki o burda aarêêr? Ne o brakmış uzak erdä?.. Lüzgärlän dalgalar duramêêr, Bükük direk oldu alçak… Aman! Kısmet o hiç aaramêêr, Hem kısmettän da diil kaçak! Alt yanında temiz gök, sora Üst yanında da varaklık… Ayaklanma, isteer o bora, Var sansın borada raatlık! (Rusçadan 1986-cı yılda çevirdi Todur ZANET)TAA DERINDÄN
visotskiy
Vladimir VISOŢKİY (25.01.1938 – 25.07.1980) anılımış rus poetı, yazıcı, aktör, türkücü (edi telli gitarada kendi peetlerini türkü olarak çalardı). Sovet zamanında hiç bir kiyadı çıkmadı, ama onun may hepsi yaratmalarını insannar bilärdilär hem türkülerini seslärdilär. Vladimir VISOŢKİY yazardı ölä temalara, ani o yazılar büün da, gelecektä da, hep öndä kalêrlar hem kalaceklar. Büün seftä tiparlêêrız Canabisinin iki peetini gagauz dilinä. “YABANILARA AV”ın BİTMESİ yada VERTOLÖTLARDAN AV                                                  TAA DERINDÄN
galina_cop

2014.04.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

“Lüzgerli havada sazların türküsü”

Bu afta “Pontos” basım evindä tipardan çıktı poet Galina SİRKELİnin ilk kiyadı – “Lüzgerli havada sazların türküsü”. Kiyadın iki bölümü var: birisinin adı kiyadın adını da verdi; ikincisinin adı – “Ne dürter canımı…” Kiyatta var avtorun lirika peetleri, ana dilimiz için proza yazısı, dostlarına baaşlanan peetlär. Not. Galina Dimitrievna SİRKELİ duudu 1959-cu yılda Canavar ayın (oktäbri) 21-dä, Gagauziyanın Başküüyü küüyündä. 1981-ci yılda Tiraspoldakı pedagogika institutunu başardı. Artık 25 yıl üüredici işleer. Büünkü gündä Ay-Boba Mihail ÇAKİR adına pedagogika kolecindä çalışêr. Canabisi bizim Ana Dilimiz için yanêr. Bu yalının yalazını daTAA DERINDÄN
dets_bibl
Çiçek ayın 2-dä, anılmış masalcının Gans Hristian ANDERSENın duuma günündä, dünnääda uşaklara için kiyatların halklararası Günü bakılêr. Bu yortudan bir tarafta Gagauziyanın bibliotekaları da kalmêêr. Bu yortu Komradın uşak bibliotekasında bakıldı. Komrat uşak bibliotekasının direktoru Vasilisa POMETKOVA, bibliotekanın zaametçilerinnän barabar, maasuz bir kiyat yortusu kurdu Komradın Tretyakov adına liţeyin birinci klasların üürencileri için. Uşaklara kiyatlar için annadıldı hem uşaklar da okudular peet hem türkü çaldılar. Yortuda, musaafir olarak, pay aldı anılmış gagauz poêtı Todur MARİNOGLU. Canabisi da, okuyup kendi “Benim paalı dostlarım” kiyadından kimi peetlerini, baaşladı bibliotekaya o kiyattan birkaçTAA DERINDÄN
Ioan1

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BOLUMU

Aramıza eni kiyatlan bir poet geldi

“Açan günnär yıla benzeer…” – bölä ad koyduyduk 2007-ci yılda (bak “AS” No.7 (506), 21.07.2007 y.), açan “Ana Sözü” sayfalarında tiparladık poetın İeroshimonah İoanın (Andrey Georgieviç PEYOGLO) peetlerini. Bu sıra onun bir yaratmasından alınmıştı. Şindi da, açan Canabisi kendi kiyadını tiparladı, bu sıralar kiyadın adını verdilär. Baba Marta ayın 27-dä, diil bir bibliotekada, ama Gagauziya İspolkomunda (???) “GÜNNÄR YILA BENZEER…” kiyadın prezentaţiyası oldu. Prezentaţiyaya gelän insannar zala sıymardılar. Çoyu, taa kiyadın prezentaţiyası bitmeyincä, ayakta hem kapularda durdu. Götürdü prezentaţiyayı “ATATÜRK” bibliotekanın direktoru Vasilisa TANASOGLU. Prezentaţiyada pek çok candan laf sölendiTAA DERINDÄN
Koor

2013.09.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, LİTERATURA, POEZİYA BOLUMU

“Koorlaşmış ateş” kiyada prezentaţiya

Harman ayın (avgust) 30-dan Ceviz ayın (sentäbri) 3-dän Kişinevun Milli Bibliotekasında XXII-ci Halklararası Kiyat Salonunu gecer. Salonun kiyatların prezentaţiyaları programasına görä Ceviz ayın (sentäbri) 3-dä saat oldu prezentaţiya Todur ZANETin eni çıkan “Koorlaşmış ateş” poeziya kiyadına. Prezentaţiyayı açtı Milli Bibliotekanın direktoru Alexe Rêu. Sora kiyadın avtoru annattı “fırından eni çıkan” kiyat için. Prezentaţiyada pay alan Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, kendi konuşmasında urguladı, ani bu kiyadın yalını “yakmayan, bir yımışak, yısıdıcı” ateş verän bir yalın. Prezentaţiyada kiyat için hem avtor için söz tüttülar: kiyadın sponsoru BC “UNIBANK” S.A. temsilcisi İrinaTAA DERINDÄN
luceafarul
Kirez ayın (iyün) 17-dä Kişinevun “Centrul Academic Eminescu” merkezindä oldu prezentaţiya  Mihai EMİNESKUnun “Luçafar” (“Sabaa Yıldızı”) poemasının iki dildä hazırlanma (romunca hem gagauzça) kiyadına. Poemayı gagauz dilinä çevirdi poet Todur ZANET. Kiyadın ön sözünü yazdı akademik Mihai ÇİMPOİ. Prezentaţiya düştü taman büük geniyin Mihai EMİNESKUnun bu dünneydän ayırılma gününün (Kirez ayın (iyün) 15-şi) 124-cü yıldönümünä hem “Leceafarul” poemasının yazılmasının 130-cı yıldönümünä. “Centrul Academic Eminescu” merkezin salonu o günü dop-doluydu. Prezentaţiyada pay almaa deyni burayı geldilär diplomatlar hem bilim adamnarı, yazıcılar hem kultura insannarı, Moldovada ÜNESCO başkanı, romın hem gagauz poeziyasınıTAA DERINDÄN