parlament_2

04.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1373 KERÄ BAKILMIŞ

Beş yıldan sora yımırta yımırtlandı… ama yarısınadan

Artık altı buçuk yıldan zeedä, başlayıp 2014-cü yılın Çiçek ayın (aprel) 15-dän beeri, gagauzlara adêêrlar, ani Moldova Parlamentında kabledilecek “3 zakondan gagauz paketı” Zakonnarını, angıları lääzım korusunnar Gagauziyayı hem onun yok edilmesinä köstek koysunnar, baalayıp o zakonnarı Moldova Respublikasının Konstituțiyasına.

Da te bu iş oldu, ama yarısınadan: 2020-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 3-dä Moldova Parlamentında eni kurulan “Şor–Soțialistlär” partiyaları arasına koalițiya, badaşıp, bu üç zakonu birinci okumakta kablettilär.

Zakonnar bunnar:

328. Законопроект о внесении поправок и дополнений в некоторые законодательные акты (Закон № 436/2006 о местном публичном управлении — статьи 1, 2, 5; Закон № 435/2006 об административной децентрализации — статья 4);

329. Законопроект, дополняющий статью 27 Закона № 344-XIII от 23 декабря 1994 г. об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери);

330. Проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 764-XV от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова (статьи 4, 101, 17, 18).

Zakonnarı kablettilär toptan, dartışmayıp, ama, tekrarlêêrız – sade birinci okumakta. Birinci hem ikinci okumanın arasında büük hem derin bir çukur var. O çukuru “Şor–Soțialistlär” koalițiyası nasıl aşacek hem aşmaa isteyecek mi, belli diil, çünkü Parlamentın bu yılkı bir toplantıları sonuna varêr. Hem olacek mı onnar o da diil belli, zerä 03.12.2020 günü orada büük kavga, şamata hem güüs-güüsä dartrışmalar ortaya çıktı.

Pek isteeriz inanmaa, ani “Şor–Soțialistlär” koalițiyası “gagauzları düşünerlär”, ama bu ölä olaydı, zakonnarı iki okumakta birdän kabledeceydilär da sular biraz durulaceydı. Ama sade biraz, zerä Moldovanın parlamentıda işlär cambazlık gibi örüyer.

Parlamenta gelän eni deputatlar hem büünkülär dä, cambazlar gibi, istediynän, pek raat hem kolay zakonnarı diiştirerlär hem silerlär, dünkü toplantıda gibi, açan “Şor–Soțialistlär” koalițiyası diiştirdi Parlamentın bıldırkı kararlarını da Amerika Birleşik Devletlerinä (ABD) verilän Respublika stadionun erini geeri aldı hem Moldovanın informaţiya Slujbasını (eski KGB) SİSı prezidentın kanadı altından genä Parlament kanadı altına aldı.

Aklımıza geler XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında ortaya cıkan bir laf dönümü: “Bän sözümä saabiyim – bän verdim, bän aldım!” Onuştan taa erken sevinmää, ani “3 zakondan gagauz paketı” Zakonnarı birinci okumakta kabledildi. Sevineceydik, herliim birdän iki okumakta kablediläydilär. Bölä sa – yımırta yarısınadan yımırtlandı… Hiç diil belli: o hollaa mı düşecek, osa onu geeri mi sokaceklar? Yazık, ama bu Moldova politikasının aslısı.

Hem taa bir aslısı var: politikacılar kendi zulumnuklarını, maamilä surat, vatandaşların adından yapmalarını sölemäk için, durmamayca o vatandaşları (taa sık hep onnarı) meydana çıkarêrlar. Vakıdında ölä yaptılar Mihay GİMPU, Vladimir VORONİN, İgor DODON, Renato USATIY, Vlad FİLAT, Andrey NASTASE hem taa çoyu da. Dün bunu yaptı Moldovanın eni seçilän Prezidentı Maya SANDU da. Onuştan işlär her türlü dönär. Bakalım, teatru taa bitmedi.

Not. Zakonnarın kabledilmesindä, kendilerini cümneyä bütün Moldova vatandaşlarının deputatları olarak gösterän DA, PAS, MDP, Pro-Moldova deputatları hem birkaç sözdä baamsız deputat omuz-omuza onnara karşı kalktılar, çıldırarak, parlamentın tribunasını sardılar, savaşıp başka zakonnar da kabledilmesin.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN