aaclik_demirel_gimnaziyası (3)

17.11.2020, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 8601 KERÄ BAKILMIŞ

Allaa korusun, gelmesin kimseyin başına!

1946-1947 yıllar. Gagauz halkın istoriya sayfasında – kara yıllar. Aaçlık. Çok insan bir kabaatsız kaybeldi, geçindi. Biz, büünkü evlad boyları, lääzım üürenelim, aaraştıralım istoriyayı, deyni Canavar ayın (oktäbri) 19-zu – Aaçlık vakıdın anmak günü – unudulmasın, zerä Aaçlık – gagauzların bitişmäz yarası!

Komrat kasabasının Süleyman DEMİREL adına gimnaziya-uşak başçasında Canavar ayın (oktäbri) 16-19 günnerindä geçti Aaçlık kurbannarını anmak sıraları.

Gimnaziyanın Parlamentindän 6-9 klaslardan üürenicilär Canavar ayın (oktäbri) 16-da gittilär Avdarma küüyünä, neredä çiçek koydular aaçlık kurbannarın anmak memorialana. Bulunup bu acılı erdä, onnar sansın duydular, kendi gözlerinnän gördülär o zeet çekän insannarı, küçük uşakları, ani uzadıp ellerini, istärdilär imää. Aklına geler şiir, angısını yazdı Todur Zanet “Aaçlık”:

“Ana düüler bir kuş gibi.
Nedän bu takaza?
Uşak işitmeer: “Ver imää…
İmää ver, mamu… Ver imää…”

Bulunup Avdarma küüyündä, yoktu nicä girmemää muzeyä, neredä üürenicileri bekläärdi gagauz dili hem literatura üürediciykası, GHT deputatı, muzeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT, angısı büük duyguylan annattı uşaklara o kara vakıtlar için.

Kapadı anmak gününü integrir-urok, gagauz literaturası hem gagauz halkın istoriya, kultura, adetleri, angısını hazırladı gagauz dilindä hem literaturasında üüredicilär Marina ODNOSTALKO hem Olga TABAKAR. Barabar üürenicilärlän onnar daldılar Aaçlık vakıdına, duydular o acıları, meraklan pay aldılar, gösterdilär insţenirovka, angısına laflar alındı K. Kurdoglunun kiyadından «Голод в Гагаузии. 1946-1947г.г.» Ezber okundu şiir “Aaçlık”, angısını yazdı Todur Zanet, yaratma yazması “Aaçlık kurbannarı”, yaradıldı resim “Mamu, ver imää…”. Allaa korusun, gelmesin kimseyin başına!

Marina ODNOSTALKO, gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka
aaclik_demirel_gimnaziyası (4)
aaclik_demirel_gimnaziyası (6)
aaclik_demirel_gimnaziyası (1)
aaclik_demirel_gimnaziyası (2)

BİR CUVAP YAZIN