kolada_kongaz

07.01.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1406 KERÄ BAKILMIŞ

Ayozlu Koladamız kutluca olsun!

Uyan, uyan, Çorbacı – koladacılar aula geldi! Ayozlu Koladaylan selemet getirdi.

Hepsimizä saalık kısmet,
Sofraya kaba ekmek,
Mutluluk evlernizä,
Uzun ömür herkezä,
Raatlık, bolluk, annaşmak,
Kahırlar dursun uzak!
Kolada kutlu olsun –
Tanrı bizi korusun!
Hepsi, hepsi sevinsin
Hem saalık Allaa versin!!!

Saygılarımnan, “Ana Sözü” redakțiyası

(Peet – Todur ZANETin)

BİR CUVAP YAZIN