SPORT BOLUMU

erigina_1
Moldovanın adından Bulgariyanın Sofiya kasabasında geçän Evropa çempionatında pay alıp, Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA 3 gümüş medali kazandı. Evropa çempionatında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 234 kg toplayarak (koparma – 103 kg + itirmä – 131 kg), becerdi 3 gümüş medali kazanmaa. Hep burada hem hep o aarlık kategoriyasında pay alan Canabisinin kızkardaşı Elena KILÇIK altıncı oldu, haberleer ipn.md.TAA DERINDÄN
mini_futbol (1)
Taraklı kasabasında 28-ci kerä geçti “Pötr STOYANOV Memorialı” futbol turnirı, angısı adanêr futbolda bu büük trenerın anmasına. “Pötr STOYANOV Memorialı” “Üülen Basarabiya – 2024” futbol turnirında pay aldılar Gagauziyadan, Moldovanın Taraklı hem Kaul rayonnarından 28 mini-futbol komandası. Orada oynandı 54 matç hem 411 gol yapıldı. 28-ci “Pötr STOYANOV Memorialı” futbol turnirında 1-ci eri hem “Üülen Basarabiya – 2024” geçici kuboonu kazandı Gagauziyadan “Kongaz” mini-futbol komandası, 2-ci eri aldı Taraklı rayonun Tvardița kasabasının komandası, 3-cü da oldu Kaul rayonun Moskovey küüyünün “Spartak” komandası. Turnirın hepsi prizörlarına verildi Diploma, medali hem paraTAA DERINDÄN
Taekwondo (3)

2024.01.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı

Gagauziyada geçti “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”, nereyi katıldılar Moldovadan, Gagauziyadan hem Türkiyedän 150-dän seedä sportçu hem trener. Komradın regional sport kompleksında geçän bu “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”n patronatları oldular Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsuluu hem Türkiyenin Taekwondo federațiyası. Türkiyenin delegațiyasında vardı 20 taekwondo sportsmenı, komandanın başkanı Ümit AL, Türkiyenin Taekwondo federațiyasının teknik direktoru Sedat ATILGAN hem trener Cengiz ANGIN. Lagerın uurlarından biriydi dä – sportçuların taekwondoda gelecek Evropa hem Dünnää çempionatlarına hazırlanması. “Taekwondo sportsmennarını üüretmä hem gelişmä lagerı”n açılışında pay aldılar Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem TürkiyeTAA DERINDÄN
sambo_
Canavar ayın (oktäbri) 6-10 günnerindä Kırgızistan respublikasının baş kasabasında Bişkekta geçti gençlär arasında sambo güreşindä dünnää çempionatı. Bu çempionatta pay aldılar 28 devlettän 400 sambocudan zeedä gençlär. Gençlär arasında sambo güreşindä bu dünnää çempionatında pay aldı Moldova Respublikasının 9 kişidän oluşan sambo komandası da, angısında vardılar Gagauziyadan sambocular – Aleksandr NEDU, Valentin ÇELENGİR hem Darya VLAH. Çempionatın 59 kg aarlık kategoriyasında güreşän Darya VLAH aldı bu çempionatın gümüş medalisini, taradap finalda Rusiyanın sambistkasına. Final yılunda bizim sambistkamız biri-biri ardı ensedi İordaniyadan, Kırgızistanda hem İzraildän güreşçiykaları. İkinci sambocumuz sa, Aleksandr NEDU,TAA DERINDÄN
erigina_1

2023.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Elena KILÇIK-ERİGİNA dünnää çempionatında edinci oldu

Suudi Araviya Krallıının baş kasabasında El-Riyadta geçän aar atletikada dünnää çempionatında, Moldova komandasında pay alan sportsmenkamız, Elena KILÇIK-ERİGİNA edinci oldu. Gagauziya duumalı Elena KILÇIK-ERİGİNA büüklerin arasında 81 kg aarlık kategoriyasında pay alıp, 235 kg toplayarak (koparma – 107 kg + itirmä – 128 kg), becerdi 2024 yılın aar atletikada dünnää çempionatında edinci eri almaa. Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya kvalifikațiya yapıldı.TAA DERINDÄN
gureşcilar_1
Ceviz ayın (sentäbri) 16-25 günnerindä Serbiyanın baş kasabasında Belgradta geçän serbest güreştä dünnää çempionatında iki anılmış gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ hem İvan İKİZLİ pay alêrlar. Moldova Respublikasından bu çempionatta sekiz güreşçi pay alêr: İgor KİKİOY (57 kg), Leonid KOLESNİK (61 kg), Maksim SALKUȚAN (65 kg), Nikolay GRAHMEZ (70 kg), Vasiliy DYAKON (74 kg), İvan İKİZLİ (86 kg), İon DEMİAN (92 kg) hem Radu LEFTER (97 kg). Bu çempionatta 2024-cu yılda Parijda olan Olimpiadaya putövkalar ortaya koyulacek. Başarılar sizä, çocuklar!TAA DERINDÄN
danç_evropa_1
Harman ayın (avgust) 15-20 günnerindä  Sloveniya devletindä oldu “Radiokomandalı eroplan modellerin havada serbest düüşündä Evropa Çempionatı”, neredä pay aldı Moldovanın baamsız birleşik komandası da, angısı “Moldova – bizim Vatanımız” lozungu altında kahramannıını gösterdi. Yarışmalar oldular 1:8 hem 1:12 maştabında yapılı olan I-ci hem II-ci Dünnää cenklerindä pay alan aeroplannarının modellerinnän. “Moldova – bizim Vatanımız” lozungu altında kahramannıını gösterän Moldovadan pilotların arasında vardı anılmış gagauz adamı, dokror Aleksandr DANÇ ta, angısı, nicä dä onun komanda dostları, serbest vakıdını hem canını bu işä baaşlêêr. Söz gelişi, Canabisi bu Çempionatta, 56 pilotun arasında,TAA DERINDÄN
komur-at (1)_
Harman ayın (avgust) 19-da Gagauziyanın baş kasabsı Komrat kendi Kurban gününü kutladı hem komratlılarlan kasabanın o günkü musaafirlerinä deyni türlü kultura programası hazırladı: uşaklar yortusu, Gagauziya el zanaatçılrın sergileri, “Komur-At” at koşuları, pläj voleybolu hem, belliki, feyerferk. Komrat kasabasının Kurbanı gününä  baaşlanan “Komur-At” at koşuları Harman ayın (avgust) 20-dä, Komrat ipodromunda geçtilär. Komrat primarı Sergey ANASTASOV bildirdi, ani “Komur-At” at koşuları ikincilää yapılêrlar hem, umut etti, ani bu pek gözäl yarışmalar artık adetä döneceklär. Nicä açıkladı bu koşuları hazırlayannarından birisi, Gagauziyaiyanın Çadır kasabasının At-prolin” tamazlık at fermasının başı Konstantin KELEŞ,TAA DERINDÄN
umutluk (1)
Komrat kasabasının merkez stadionunda kutladılar Komrat Regional internat sport lițeyin “Umutluk” furbol klubun U-16 hem U-19 komandalarını, angıları iki yaş uurunda Moldovanın futbolda çempionnarı oldular. Onaltı yaşınadan (U-16) “Umutluk” furbol komandası başardı Moldovanın futbolda “A” diviziyasını 72 oçkoylan (23 taramak, 3 denk hem 4 taratmak). Ondokuz yaşındakılar sa (U-19) – 59 oçkoylan (18 taramak, 5 denk hem 1 taratmak). Komrat kasabasının merkez stadionunda kutlamada Gagauziyanın bu genç komandalarına altın medalleri hem Kubokları verdilär Moldova Futbol Federațiyasının temsilcisi hem Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının geçici başı Sergey STOYANOGLU. Erdir urgulamaa, aniTAA DERINDÄN
ANASTASİYA_KİLCİK (1)
Moldovanın aar atletika komandasında pay alan Gaagauziyadan aar atletka Anastasiya KILÇIK 81 kg kadar aarlık kategoriyasında Evropa aar atletikada Çempionatında bronzayı kazandı. Nicä açıkladı Moldovanın üüredicilik hem aaraştırma ministerlii, aar atletka Anastasiya KILÇIK, Evropa aar atletikada Çempionatında 23 yaşına kadar genç sportsmennarın arasında bronza medalisini kazandı. Anastasiya KILÇIK koparmada dördüncü eri aldı, itirmedä dä üçüncüyü, ne iş için dä çempionatIn bronzasını aldı. Eridir sölemää, ani gagauzka sportsmenkasını hazırlêêrlar trenerlar Serdjiu KREȚU hem Vladimir ERİGİN. Moldovanın üüredicilik hem aaraştırma ministerliindä taa bildirdilär, ani yıl sonunda büük başarı gösterän sportsmennara hem onnarınTAA DERINDÄN