sem_kiyat_kap

25.03.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, KOMPOZİTORLAR, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 836 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz kulturasında eni bir zenginnik

Tipardan çıktı taazä bir kyat “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı”, angısı annadêr “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusu hem öndercisi, gagauzların anılmış kompozitoru hem muzıkacısı, Maêsto Semön POMETKO için.

“Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadını yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) olduu için, onun ikinci adı da var: «Жизнь, отданная гагаузской музыке».

Kiyadın avtoru Praskovya KUNÇEVA (Pometko) kendi yaratmasında derindän annadêr Semön POMETKO için, başladıp uşaklık zamanından taa son gününädän. Kiyat zengin donaklı fotolarlan, notalarlan, afişalarlan hem türlü dokumentlarlan.

“Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın baş redaktoru Akademik Todur ZANET, rusça redaktor Anastasiya ZALTOVÇENA, resimci – Mihail ARABACI, kiyadın kabı – Mihail ARABACI hem Anatoliy KOJOKAR.

Kiyat çıkarıldı avtorun parasınnan. Tirajı – 300 taanä.

BİR CUVAP YAZIN