gagauzlar Tag

gagauzlar
Geçennerdä Türkiyenin Selenge basım evindä tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “GAGAUZLAR”, angısını hazırladı hem yazdı Türkiyenin Uşak Universitetın İstoriya bölümündän Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ. Kyadı yazmaa deyni Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ, Gagauziyaya gelip, gagauzların yaşamasın hem durumun kendi gözünnän gördü hem bu uurda kiyadını da hazırladı. Nicä açıklanêr kiyadın tanıtım yazısında. Bu kiyat gagauzların kulturasını, istoriyasını, cümne hem politka durumnarını açıklêêr.TAA DERINDÄN
ankara_aaclik_1

2019.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Ankarada da bakıldı

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, açan Gagauziya anêr Aaçlık kurbannarını, Türkiyenin baş kasabasında Ankarada “Gagauzlar” dernää, aaçlıkta ölenneri anmaa deyni, bir toplantı yaptı. Anmak programası “Gagauzlar” dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİnin sözündän başladı. O açıkladı, ani artık bu yaslı gün Gagauziyada ofițial uurda bakılacek.  Canavar ayın (oktäbri) 15-dä bölä bir karar kabletti Gagauziya Halk Topluşu deputatları. Sora hepsimiz dua ettik aaçlık yıllarında ölän analarımız hem bobalarımız, kardaşlarımız hem kızkardaşlarımız için hem hepsi geçinmiş senselelerimiz için. Dernek azalarımız litiya için maasuz koliva hazırladı. Litiyayı yaptı dernek azamız popaz Viktor KOPUŞÇU. Kısa bilgi paylaşımındanTAA DERINDÄN
GAGAUZLAR

2014.03.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM KİYATLARI BOLUMU

Türkiyedä gagauzlar için kiyat çıktı

Türkiyedä tipardan çıktı gagauzlar için pek paalı hem önemli kiyat – “Gagauzlar”. Hazırladı onu gagauz halkın büük dostu, gagauzları islää bilän hem onnarı pek sevän, Türkiyenin Erzurum Universitetın üüredicisi Abdulkerim DİNÇ. Abdulkerim DİNÇ birkaç yıl Komrat Devlet Universitetında işledi. Gagauz küülerini adım-adım gezip, gagauzların yaşamasını, istoriyasını, kulturasını, adetlerini hem sıralarını inceleyip, o incelemeleri bigi uurana kaldırdı. Gagauzlar için bilgileri da gözäl bir kiyada erleştirip hem tertipleyip, hem o kiyada “Gagauzlar” adını verip, bizi dünneyä tanıştırdı.TAA DERINDÄN
aaclik

2014.01.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

“Aaçlık” – okuyêr Saveliy KÖSÄ (laflar Todur ZANET)