ankara_aaclik_1

02.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1321 KERÄ BAKILMIŞ

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Ankarada da bakıldı

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, açan Gagauziya anêr Aaçlık kurbannarını, Türkiyenin baş kasabasında Ankarada “Gagauzlar” dernää, aaçlıkta ölenneri anmaa deyni, bir toplantı yaptı.

Anmak programası “Gagauzlar” dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİnin sözündän başladı. O açıkladı, ani artık bu yaslı gün Gagauziyada ofițial uurda bakılacek.  Canavar ayın (oktäbri) 15-dä bölä bir karar kabletti Gagauziya Halk Topluşu deputatları.

Sora hepsimiz dua ettik aaçlık yıllarında ölän analarımız hem bobalarımız, kardaşlarımız hem kızkardaşlarımız için hem hepsi geçinmiş senselelerimiz için. Dernek azalarımız litiya için maasuz koliva hazırladı. Litiyayı yaptı dernek azamız popaz Viktor KOPUŞÇU.

Kısa bilgi paylaşımından sora toplantıya katılannara aaçlık için iki video gösterildi.

Toplantaya katılan anılmış yazıcı, jurnalist hem aaraştırıcı Todur ZANET yaşlı insannardan aldıı intervyular için bilgi verdi, onnardan işittiklerini annattı hem kendisinin yazdıı “Rekviem” poemasından bir parça okudu.

Allah versin da bölä kara sayfalar başka yaşanmasın. İnsan canı hiç bir ideyaya hem ideologiyaya başka kurban getirilmesin.

İrina ÜSÜMBEYLİ, Ankara “Gagauzlar” dernää başı

ankara_aaclik_2

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN