aaçlık Tag

ankara_aaclik_1

2019.11.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Ankarada da bakıldı

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, açan Gagauziya anêr Aaçlık kurbannarını, Türkiyenin baş kasabasında Ankarada “Gagauzlar” dernää, aaçlıkta ölenneri anmaa deyni, bir toplantı yaptı. Anmak programası “Gagauzlar” dernää başı İrina ÜSÜMBEYLİnin sözündän başladı. O açıkladı, ani artık bu yaslı gün Gagauziyada ofițial uurda bakılacek.  Canavar ayın (oktäbri) 15-dä bölä bir karar kabletti Gagauziya Halk Topluşu deputatları. Sora hepsimiz dua ettik aaçlık yıllarında ölän analarımız hem bobalarımız, kardaşlarımız hem kızkardaşlarımız için hem hepsi geçinmiş senselelerimiz için. Dernek azalarımız litiya için maasuz koliva hazırladı. Litiyayı yaptı dernek azamız popaz Viktor KOPUŞÇU. Kısa bilgi paylaşımındanTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik (1)
Bu yıl, Canavar ayın (oktäbri) 19-da Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä ofițial bakmasında, Avdarmada açtılar bir Çasovnä bu küüdä 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni. Çasovnä düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan. Bu önemni gündä kabaatsız ölenneri anmaa deyni, küüyün popazının Ay-Boba Konstantinın teklifinä görä, Avdarmanın mezarlıına beşüzdän zeedä insan geldi. Çasovnänin ayozlanmasını hem raametli olannarı anmak slujbasını yaptılar arhimandrit Andrey (“Marfa hem Mariya” manastırın bakımcısı), Kiriyet küüyün popazı Ay-Boba Nikolay hem Ay-Boba Konstantinın. Çasovnänın açılmasında söz tuttular küüyün insannarı. GötüdüTAA DERINDÄN
avdarma_aaclik
Canavar ayın (oktäbri) 15-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) kendisinin XXX-cu toplantısında, inceleyeräk GHT deputatların Elena KARAMİTın hem Ekaterina JEKOVAnın zakon teklifini “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun deyni, Karar aldı Gagauziyada bu gündä “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılsın. İlkin, soruşlan ilgili olarak, doklad tuttular deputat Elena KARAMİT hem GHT reglament komisiyası başı yardımcısı Mihail JELEZOGLU. Onnara kendi açıklamalarını ekledilär deputat Ekaterina JEKOVA hem bilim adamı Dr. Konstantin TAUŞANCI. Canabileri taa laflarını bitirmedään, sansın öncä hazırlanan sțenariya görä, Soțialistlär partiyasının deputatları Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), PötrTAA DERINDÄN
tomay

2014.05.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA BOLUMU

Tomay aaçlık genoţidın kurbannarını unutmêêr

Çiçek ayın (aprel) 27-dä Tomay küüyün mezarlıında, 1946-1947 yıllarda gagauzlara karşı yapılan aaçlık genoţidında aaçlıktan öldürülän tomaylıların ortak mezarının üstündä, açıldı anma memorialı. O aaçlık genoţidında gagauzların 40% zeedesini zorlan mezarlara soktular. Sadä Tomay küüyündä aaçlıktan 2500 insandan kaybelmiş. Anmak memorialını kurmaa deyni ön teklif küüyün sovetniindän Pötr BALABANdan geldi. Hepsi tomaylılar bu fikirdän yan oldular. Katlanıp ta para topladılar. Biraz yardım geldi sponsorlardan da. Memorial 80 bin ley tuttu. Anmak taşın açılmasında hem yaslı mitingta pay aldılar küülülär, Tomayın primarı Födor TOPÇU, küü sovetnikleri hem küü Sovetinin başı İvanTAA DERINDÄN
aaclik

2014.01.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, VİDEO BOLUMU

“Aaçlık” – okuyêr Saveliy KÖSÄ (laflar Todur ZANET)

pameatnik

2013.09.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, AAÇLIK, İSTORİYA BOLUMU

Komratta stalinist represiyaların kurbannarına anmak taşı

Ceviz ayın (senyäbri) 13-dä Komratta stalinist represiyaların kurbannarına anmak taşı açılacek. Bu olêr kasabanın ihtärlar Sovetinin teklifinä görä. Bu proektı başa çıkarmaa deyni primariyada komisiya kuruldu. Komisiya da kendi sözünü söledi – anmak taşın proektlarından en uygunu seçti. Primariyanın kararınnan anmak taşı regionun istoriya hem tarafı aaraştırmak muzeyin önündä erleşecek.TAA DERINDÄN