Mahmut ÇEVİK Tag

tika_diplomat_1_

2021.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Halklararası diplomatlık şkolasının üürencileri TİKAda

Kirez ayın 16-da Türkiyenin Strategiyalı Düşüncä İnstitutu hem Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) işbirliindä aslıya çıkarılan “Halklararası diplomatlık şkolası” proektına görä bu şkolada üürenän üürencilär Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunda (TİKA) bulundular. Üürencilär Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosunnan tanışıp, TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän buluştular hem TİKAnın dünnääda yapılan proektlarından taa derin bilgi aldılar. Buluşmanın sonunda üürencilerä TİKA tarafından baaşışlar verildi. Üürencilärlän bilä gelän Strategiyalı Düşüncä İnstitutun Akademik koordinatoru Fatih SEZGİN hem Dış politika koordinatoru yardımcısı Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ institutun baaşışlarını da TİKAya baaşladılar, bildirer www.sde.org.tr.TAA DERINDÄN
rumeli_tika

2021.02.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Rumeli (Balkan) türkleri TİKAya hem YTBya vizit yaptılar

Türkiyenin 24. Dönem AK Partinin deputatı Gülay DALYAN, Rumeli (Balkan) RUTEV Bakıcı sovetin Başkanı Melek ARAS, önetim kurulu Başkanı Nazım DOĞAN hem geçici Başkan Kemal BALTEPE Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanına Serkan KAYALARa, Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar (YTB) Başkanına Abdullah ERENä hem TİKA Başkan yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä vizit yaptılar. (Taa derindän okuyun burada: https://www.avrupaninsesi.com/rumeli-turkleri-tika-ve-ytb-yi-ziyaret-etti-12524)TAA DERINDÄN
Mahmut_Cevik
TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz.TAA DERINDÄN