baskansa_gagauziya (1)

31.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 224 KERÄ BAKILMIŞ

Aazımızı rus dilinnän tıkayannar şindi ne susêrlar?

Bitki toplantılarda hem haliz, Komratta Türkiye Respublikasının Başkonsulluu açılışında, Rusiyanın hem rus dilin büük “koruyucusu” (en aazdan Canabisi bölä üünärdi) Gagauziya Başkanı İrina VLAH ansızdan konuşmalarını “devlet dilindä” yapmaa başladı, “utanarak” sölemää, ani lafeder ROMINCA.

Biz buna maana bulamêêrız, çünkü belli, ani Canabisi eni politika dalgaların altına yatmaa savaşêr, bezbelli, hazırlanıp Başkannıktan sora Moldovada yada Romıniyada büük hem sıcak bir devlet erinä erleşmää. Bu onun işi! Yok nicä maanaa bulmaa ona, ani balık derinnii, insan da sıcaklıı aarêêr.

Ama burada birkaç soruş peydalanêr. Neçin Başkanşa romınca lafederäk, deer, ani “devlet dilindä” lafeder, ama demeer “moldovan” dilindä. Neçin? Bu onun görüşü mü, osa Gagauziya zakonnarının bileräk ezmesi mi? Çünkü Gagayuziyada 3 devlet dilindän (moldovanca, gagauzça, rusça) birisi – MOLDOVANCA.

Bu – bu gibi! Şaşılılacek maskaralık başka erdä – neçin 2018-ci yılın Helerlez ayın (may) 15-dä GAGAUZ dilinä karşı RUS dilini korumak Bayraannan gidän hem “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun kabledilmesinä karşı kalkan “büük Rusiyanın hem Rus dilin patriotları” (bak: http://anasozu.com/hic-birini-afetmemaa-ana-dilim-buun-kantarda/) Gagauziya Halk Topluşun ozamankı deputatları hem kimileri şindiki Moldova Parlamentın deputatı, dilsiz gibi, susêrlar? Neçin şindi “büük” Rus dilini korumêêrlar? Bu büük bir madaralık diil mi?

Tabiat yapmış, ani yok nicä insan yarı kızçaz yada yarı karı olsun: ya kızçaz olacek, ya karı! Ama bu, bezbelli,  o olay, açan tabiatın zakonu işlämeer.

Yazık hem acı! Yazık ona, ani herbir başa gelän nestä zavalı GAGAUZ HALKImızı Rusiya hem RUS dili bombonisinnän yıllar boyunca aldadêr.

Acı da ondan, ani gözlerimizin önündä, bizdän azetmeyän bir insan, gülümseyip hem bir amansız, Gagauziyayı hem Gagauzluu, biçip, yok eder, bitirip hepsini, ne ayozlu taa kaldıydı bizdä dedelerimizdän: gagauz dilimizi, adetlerimizi, sıralarımızı, köklerimizi.

Siz sa deersiniz amacık…

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN