HALK_TOPLUSU копия

29.09.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1128 KERÄ BAKILMIŞ

HİÇ BİRİNİ AFETMEMÄÄ!!! (Ana Dilim büün kantarda)

Gagauz dilinä karşı kalkan
GHT deputatlarına

Ana Dilim büün kantarda:
hem kantarda, hem kahırda,
başı pek büük bir belada,
durêr kuyu kenarında –
(bir payvantlı beygir – ahırında!)
keskin bıçaklan gırtlaanda,
gülümsémäklän dudaanda,
sessiz sesinnän aazında
hem aar duyguylan canında.

Durêr ecel kapusunda[1],
hem “son evin”[2]  kuytusunda
(Halk Topluşu esabında –
“halka izmet” maanasında),
bir tayfanın emirindä,
Gagauzluk duşmannarın önnerindä.

Durêr, bekleer o – kayıplıın son kertiindä,
solmuş al güllän o yalpak ellerindä,
ürkük bakışlan gök-maavi gözlerindä
hem da derin korkuylan o içim[3] üzçezindä.
Susêr – yok ses mayıl o sesindä.
Batmış karannıklar gözlerindä.
Sizdän yardım bekleer, bekleer dooru karar.
Başka hiç bişeycik – salt bukadar…

Ama: kuş dilindä lafedennär,
seni, ezip, çiineyennär,
kök salmadaan topraklarna,
çavdar da saçmadaan tarlalarna,
uzandılar uzun ellärlän boozuna!
(dülger kakêr son enseri tabuduna!)
kuruçayır bekleyecek suuk tenini…
torlak tarla da datmaycek tuz-terini…

Benim, paalı Ana Dilim,
Son kertiinä artık geldin…
Afet, bän yanıldım, Sän gelmedin, getirdilär –
Milletimin adınnanlafedän lapotilär[4].
Bıçak ta dayandı kemää –
HİÇ BİRİNİ AFETMEMÄÄ!!!
Todur ZANET

Not. 2018-ci yılın Helerlez ayın (may) 15-dä Gagauziya Halk Topluşunda  “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonun kabledilmesinä karşı kalktı deputatlar: Pötr ÇAVDAR (Svetloe), Grigoriy UZUN (Valkaneş), Grigoriy DÜLGER (Beşalma), İvanna KÖKSAL (Kazayak) hem bulgar deputatı Aleksandr SUHODOLSKİY (Komrat).[1] ecel kapusundaburda: “ölüm beklemäk”
[2] son evinburada: “mezar”
[3] içim – pam-pak; ruşça: пречистая
[4] lapoti – sündük; rusça: мерзкий, гадкий

 

BİR CUVAP YAZIN