savastin_albom_prezentatiya (2)

05.09.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 864 KERÄ BAKILMIŞ

“Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” albom kiyadına prezentațiya

2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 4-dä Komrat regional resim Galereyasında oldu prezentațiya Sergey SAVASTİNın, Todur ZANETın hem Lüdmila MUDELin hazırladıı “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” üç dildä – gagauzça-rusça-angliyca – incäzanaat albom kiyadına. Bu albom kiyadı tiparlandı Gagauziya İspolkomun çalışmasınnan hem Sankt-Peterburg gubernatorun Georgiy POLTAVÇENKOnun izininä görä.  Kiyadın dünneyä çıkmasında yardımcı oldular Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası, Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan ilişkileri Komitetı, “Skifiya” alış-veriş basım evi. Prezintațiyada pay aladılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan ilişkileri Komitetın başı Sergey SEREZLEV. Götürdü prezintațiyayı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVA.
savastin_albom_prezentatiya (1)

İncäzanaat albom kiyadın tanıtım başında söz verildi onu hazırlayannardan birisinä, Büük resimcinin Dimitriy SAVASTİNın ooluna Sergey SAVASTİNa. Sözünün başında Canabisi şükür etti Sankt-Peterburg gebernatoruna Georgiy POLTAVÇENKOya bu iştä para yardımı için, Gagauziya Başkanına İrina VLAHa bu kiyadın çıkarmasında yardımnarı için, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başına Marina SEMENOVAya büük zaametleri için, Sankt-Peterburg  “Skifiya” alış-veriş basım evinä bu gözäl hem kıvrak iş için.

savastin_albom_prezentatiya (4)

Ayrıca Sergey SAVASTİN şükür etti kendi ortaklarına akademik Todur ZANETä hem angliycaya çeviriciyä Lüdmila MUDELä, kimnerin çalışmalarınnan hazırlandı hem duudu “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” incäzanaat albom kiyadı. O urguladı, ani çalışlmalar gecä-gündüz sürttü.

Geçeräk kiyada Canabisi urguladı, ani Dimitriy SAVASTİN yaşamasınnan kazandı bu hakkı – bölä gözäl bir incäzanaat albom kiyadı hem söledi, ani bu albom oldu pek paalı bir baaşış Gagauziyaya hem gagauz halkına. Resimci şkolalarına deyni da o olacek haliz bir üürenmäk masa kiyadı.

Kendi sözünün sonunda Sergey SAVASTİN genä ayırıca şükür etti akademik Todur ZANETä albomun hazırlanmasında çalışmaları için, kendi aaraştırmalarında hem açıklamalarında Dimitriy SAVASTİN bölä gözäl annatması için.

Sora söz verildi Gagauziya Başkanına İrina VLAHa, angısı ilktän annatı Gagauziya hem Sankt-Peterburg arasında işbirlikleri için hem söledi nicä o çalışmış bu kiyadın dünneyä çıkmasında, şükür ederäk Sankt-Peterburg gubernatoruna hem Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan işlişkileri Komitetın başı Sergey SEREZLEVa. Canabisi urguladı, ani bu albom – bu bir şedevra. O annadêr gagauzların folklorunu hem gösterer gagauzların adetlerini hem kulturasını. Gagauziya Başkanı şükür etti Sergey SAVASTİNa, Todur ZANETä hem Lüdmila MUDELä bu şedevranın hazırlanması için.

Bundan sora da söz verildi Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan işlişkileri Komitetın başı Sergey SEREZLEVa. Canabisi söledi, ani pek seviner ona, ki pay aldı bu gözäl albomun çıkmasında hem urguladı, ani ileri dooru da çalışecek Gagauziyaya kiyat uurunda yardımnar üzä çıksınnar. Sergey SEREZLEV söledi o kiyatlar için, ani baaşış getirildi Gagauziyaya. Annattı nicä hazırlandı bu gözäl incäzanaat albomun tiparlanması hem nası büük rezonans oldu onun çıkması.

Nasaatın sonunda Sergey SEREZLEV verdi Gagauziyaya sertifikat “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” incäzanaat albomun 500 ekzemplärın baaşlanması için.

Nedän sora söz verildi akademik Todur ZANETä, “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” incäzanaat albomunu hazırlayannardan birisinä hem bu proektın baş redaktoruna. Todur ZANET candan-ürektän şükür etti Gagauziyanın İspolkomuna hem Sankt-Peterburg pravitelstvosuna bu albom kiyadın çıkmasında yardımnarı için. Annattı, ani bu kiyadın yapılmasında ilk adım atıldı 2012-ci yılın Hederlez ayında (may). Annattı nicä işlendi albomun hazırlanmasında, nicä aarandı resimcinin yaratmakları muzeylerdä hem arhivlarda. Nicä çevirildi gagauzçaya hem angliycaya. Getirdi selämı kiyadın angliycaya çericisindän 88 yaşındakı Lüdmila Aleksandrovna MUDELdän.

Todur ZANET urguladı, ani bu gözäl kiyat gagauz Geniyinä hem Büük resimcisinä Dimitriy SAVASTİNä bir anmak taşıdır. Söledi, ani kiyadın baş anonsunda becerdi bu kiyat için hem Dimitriy SAVASTİN için bir cümledä annatmaa: “Bu kiyat annadêr gagauzların milli resimcilik incäzanaatını temelä koyanı hem kurucusu, Büük resimci Dimitriy SAVASTİN için, angısı kendi yaratmalarında kaldırdı milli romantizmayı hem gagauz legendalarınnan balladaların büüklüünü dünnää maanalı şedevraların uuruna, üüseltti gagauz kızların büülü simalarını hem kendi halkının iitliini”.

Sözünün sonunda Todur ZANET şükür etti bütün gagauz halkına o iş için, ani verdi bukadar masal, legenda, ballada Dimitriy SAVASTİNä. Dimitriy SAVASTİN da, topracıı ilin olsun, hepsini bunnarı kendi resimnerindä yarattı.

Prezintațiyanın sonunda söz tuttu Sankt-Peterburg ANO «Книжная лавка писателей» pravleniyasının predsedateli Vladimir MALIŞEV.

Nicä bildirdi prezentațiyada Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVA “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” incäzanaat albomu verilecek Gagauziyanın hepsi bibliotekalarına, sıradakı hem resimci şkolalarına.

Prezentațiyada pay aldılar gagauz kultura insannarı, resimcilär, bibliotekacılar, üüredicilär hem üürencilär, sıradan insannar.

Dimu ERİBAKAN

BİR CUVAP YAZIN