avdarma_Covid_

18.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 326 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauziya öndercileri Avdarma küüyündä COVID-19-za parasız test yapmak merkezini kapattılar. Neçin???

Başlayıpm Küçük ayın 2-dän Avdarma küüyündä, küüyün mețenatın parasınan (esap alın – diil Gagauziya bücetından paraylan!!!) başladıydı işlemää COVID-19-za parasız test yapmak merkezi. Merkez kurulduydu bu küüyün Biznes-Merkez binasında.

Mețenat aldıydı 6 bin lițenziyalı test, lițenziyalı oborudovaniye, doktorları hem insannarı korumak ekipirovkasını da, saalık hem epidemiyaya karşı savaşmak kurallarına uyup, bu test merkezini kurduydu (bak: https://www.youtube.com/watch?v=bcaDb6cmKKs&feature=emb_logo).

Bu merkezdä avdarmalılara COVID-19-za hem ona karşı antikaralara parasız test yapmaa başladıydalar. Sekiz gündä 296 insana testlar yapıldı, ama…

Ama lafta “halk için izmet edän” Gagauziya öndercileri, kızkançlıktan mı, osa gagauz halkından azetmedileri için mi, bu merkezi kapattılar.

Avdarma küüyündän Gagauziya Halk Topluşun beş deputatı Elena KARAMİT, küülülerä danışarak, açıktan söledi kim bu işi yaptırdı: “Bulundu bir insan Komratta, kim bu işi beenmedi… İnsanın arasında o her sıra yalpak, lafeder gözäl, gülümseer, ama arkadan urêr” (bak: https://www.youtube.com/watch?v=4ygrgPXD-Cs&feature=emb_logo).

Nicä kapandı merkez annadêr merkezin zaametçisi Lidiya MARİNOVA: https://www.youtube.com/watch?v=YjvsBO35Ef0&feature=emb_logo.

Şindi bu test merkezindän bütün testları zar-zor küüyün medițina postuna kablettirdilär. Buna da Komrattan gülär üzlülüyka izin vermää istemäzdi. Kinnää bakın!

Bän çok işlär ömürümdä gördüm, ama bölä hayınnık hem kinnik, bukadaradan gagauz halkını sevmemäk, bukadaradan zihirlän nestä dolaylara serpmäk bir gülär ikiüzlü insanda olsun – bölä iş ilk kerä görerim.

Demeli bölelerini da Allaa yaratmış: Allaa mı osa kuyruklu mu? Bu da belli diil.

Ama bir kişidä bukadaradan kötülük toplanması da olmaz! Osa olur mu? Burada eridir sizin aklınıza getirelim Ulyam ŞEKSPİRin (William Shakespeare) “Gamlet” tragediyasından bir cümlä: “Dostum Garațio, çok var bu dünneydä işlär, / Ani bizim bilgiçlerä hiç düşlerdä da gelmedi!”

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN