L_pokrovskaya

08.10.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2232 KERÄ BAKILMIŞ

Neçin L.POKROVSKAYA için gagauzlara hem bütün dünnäyä hep yalan annadêrlar?

Canavar ayın (oktäbri) 7-dä tamamnandı 5 yıl nicä raametli oldu bilim doktoru Lüdmila Aleksandrovna POKROVSKAYA. Bu yaslı günnän ilgili gagauz presasında Canabisi için anmak yazıları çıktılar.

Bölä insannarı anmaa deyni iş Allahtan kalmış. Ama açan bu anmaklan bilä gagauzlara hem bütün dünnäyä genä da genä Lüdmila POKROVSKAYAnın yaptıkları hem gömülmesi için yalan söleerlär yok nicä dayanmaa artık.

Te ne yalannar yazılı Canavar ayın (oktäbri) 7-dä edingagauz.com saytında Canabisi için (bak http://edingagauz.com/content/view/5953/1/)

1. “7 октября 2009 года ушла из жизни Людмила Александровна Покровская – русский ученый с мировым именем, посвятивший себя гагаузам настолько, что прах ее покоится в Гагаузии”.
İlk yalanı bu yazıda bulêrız: “прах ее покоится в Гагаузии”. Gagauziyanın Beşalma küüyündä “Lüdmila POKROVSKAYA mezarında” gömülü boş bir tabut, zerä halizdän Lüdmila POKROVSKAYAnın mezarı bulunêr S-Peterburgta.

2. “Кроме того Людмила Покровская является автором двух алфавитов гагаузского языка. Написанная ею грамматика гагаузского языка – фонетика и морфология – была опубликована в Москве в 1964 году”.

Yalan, ani Lüdmila POKROVSKAYA gagauz dilin 2 alfavitının avtoru. Hepsi biler, ani eni istoriyada gagauzlarda vardı iki ailfavit: kiriliţa hem latiniţa.

İlk alfavitı (kiriliţayı) gagauzlar için hazırladı anılmış gagauz bilim adamı hem yazıcısı Prof. Dr. Dionis TANASOGLU. Söz gelişi ilk orfagrafiyayı da D. TANASOGLU hazırladı. Bunu pek kolay görmää 1957-1962-cı yıllarda D. TANASOGLUnun redaktorluunda çıkan literatura hem şkola kiyatlarında. L.POKROVSKAYAnın sa “fonetika hem morfologiya” kiyadı 1964-cü yılda çıktı. Bu iştää var: Lüdmila POKROVSKAYA gagauz dilini bilmärdi.

İkinci alfavit için var nicä ölä sölemää, açan 1988-ci yıldan beeri bän  başladım “Ana Sözü” gazetanın okuycularını latin alfavitinnän tanıştırmaa hem alfavit kabledililmedään ileri yazarmaa gagauz dilin büünkü alfavitinnän, Lüdmila POKROVSKAYA hem bütün “gagauzologiya zaametçileri” gagauz dilin latiniţaya geçmesinä karşı çıkardılar. Taa sora da, açan latiniţaya geçmää deyni izmetlerä koşuldular Nikolay BABOGLU, Dionis TANASOGLU, İvan Födoroviç KOSTANDOGLU hep Lüdmila POKROVSKAYA hem onun adamnarı buna karşı çıkardılar hem yazı yazardılar (latiniţa kabledilmesin deyni güüsümä “Kalaşnikov” avtomatın kavalını da dayattılar). Salt, açan belli oldu, ani gagauzlar latiniţaya ofiţial geçeceklär hem Moldova Parlamentı bu uurda Zakon kabledecek, ozaman hemen kendilerini “avtorlaa” attılar.

3. “24 октября 2009 года прах Людмилы Покровской по ее завещанию был погребен в селе Бешалма рядом с могилами Дмитрия Карачобана и его супруги”.

Bu cümledä da yalannar sıravardı.

Lüdmila POKROVSKAYAnın Beşalmada gömülmesi için zaveşçaniyası yok. Bölä bir zaveşçaniyası olaydı Canabisini S-Peterburgta gömmeyeceydilär.

Lüdmila POKROVSKAYA raametli oldu Canavar ayın (oktäbri) 7-dä. Onu gömdülär S-Peterburgta.

Gagauziyaya Lüdmila POKROVSKAYAnın kumiţası Lüdmila KARAÇOBAN getirdi kendi nunasının Lüdmila POKROVSKAYAnın boş sandıını (tabutu), da gömdürdü o boş sandıını (tabutu) kendi anasının hem bobasının mezarının yanında. Bezbelli bununnan istedi birleştirmää kresinţayı (Lüdmila POKROVSKYA Dimitriy KARAÇOBANın kresinţası (naşası) hem onuın uşaklarının nunası) kendi kümilerinnän.

Bu acı aslısı.

Lüdmila POKROVSKAYA raametli olduktan sora hep o tatlı yalannarı yazmaydılar, bän da acı aslıları yazmayaceydım.

Yalannarı yazannar ya aslısını bilmeerlär, yada maasuz yalan yazêrlar. Herkez kendisi kantarlasın.

Topracıkları ilin olsun.

Todur ZANET

Foto – gagauztv.md

BİR CUVAP YAZIN