avdarma_210_yıl (1)

07.06.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1290 KERÄ BAKILMIŞ

1563-cü yılda kurulan Avdarmanın günü bakıldı

Kirez ayın 5-dä, 1563-cü yılda kurulan Gagauziyanın Avdarma küüyü, burada 1811-ci yılda ilk erleşän 19 gagauz aylesinin zamanının 210-cu yıldönümünü kutladı. Kutlamalar başladılar Avdarmada ilk gagauzların erleşmesinin 210-cu yıldönümünä baaşlanan Yortulu sırardan, neredä gösterildi bir kino, ani annadıldı Avdarma küüyün kurulması, istoriyası hem önemni erleri.

Bu sırada pay aldılar hem avdarmalıları bu gözäl günnän kutladılar Avdarma küüyün Primarı Marina Kapsamun, Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulunnan Hasan AKDOĞAN, Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU, Avdarma küüyündän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Elena KARAMİT, GHT deputatları Ekaterina JEKOVA, Mihail JELEZOGLU, Aleksandr TARNAVSKİY, komşu küülerin primarları Valentina KAYKI (Kiriyet) hem Tatyana JELİHOVSKAYA (Ferapontyevka),  küüyün Ay-Mihayılın klisesinn däkonu Pötr KOÇANCI, Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI, Dç. Dr. Aleksandr DANÇ, doktor Vasilisa DANÇ, Akademik hem poet Todur ZANET. Video kutlamalarını yaptılar küüyün herbir kuruluşlarından insannar. Zalda bulunannarı da peet okumasınnan kutladılar uşaklar.

Yortulu sıradan sora, dedelerin hatırı için, hepsicii yollandılar da çiçek koydular Avdarmada ilk erleşän gagauzların adlarınnan mermer plitalarına. Hep burada küüyün 210-cu yıldönümünä adanmış bir pek gözäl Fleşmob yapıldı, neredä Avdarmanın gimnası çalındı hem göklerä 210 şişiriga kolverildi.

Kutlama yortusunun kultura programasında oldu Avdarma küüyü istoriya muzeyindä ekskursiya  hem  “Acı köşesi” anmak Memorialına gezi, Avdarmanın kuruluşlarınnan hem Ay-Mihayılın klisesinnän tanışmak. Bu arada, uşaklara deyni, Dionis Tanasoglu adına gagauz milli teatrusu “İki potmarcık” spektaklisini gösterdi. Avşamneyin da küüyün merkezindä yortulu konţert programası yapıldı.

Not. Özakay çayrında, neredän çekiler Avdarma küüyün kökleri, yaşardılar Bucak ordusunun nogay tatarları. Bu halkın adı da çekiler Nogay Hanından, ani zaabitti Tunadan Nistruya kadar Kara denizi yanı topraklara. 458 yıl geeri, 1563-cü yılda, bir gözäl yamaçta hem bereketli otlaklarda  kurulêr Avdarma küüyü. Küüyü kuran hem ona ad verän soy burada iki buçuk asir yaşadı. Avdarma adı oluşêr iki laftan “Av” (avlanmaa) + “darma” (aul, perdä) hem türkçedän çeviriler, nicä “avlanmak konaa”. 1806-1812 yıllarda olan Rus-Osman cengindä nogay tatarlarını kaldırêrlar Krıma hem Poyraz Kavkaza, bir payı da Osmannı imperatorluuna gider.

1811-ci yılda Avdarmaya Dobrujadan seftä gelerlär 19 ayledän oluşan 98 gagauz (büüklär hem uşaklar), ani 1769-cu yıldan beeri yaşardılar hem kiraylan işlärdilär Balış boyarın topraklarında.

Gagauzlar hem nogaylar kardaş türk halklarıdır, aralarında islää yaşardılar, bu üzerä dä Avdarma küüyün hem dolay erlerin adları, gagauzların burayı erleşmesinnän, büünkü günädän diişilmedilär.

avdarma_210_yıl (2)
avdarma_210_yıl (3)
avdarma_210_yıl (4)
avdarma_210_yıl (10)
avdarma_210_yıl (5)
avdarma_210_yıl (11)
avdarma_210_yıl (6)
avdarma_210_yıl (12)
avdarma_210_yıl (7)
avdarma_210_yıl (13)
avdarma_210_yıl (8)
avdarma_210_yıl (15)
avdarma_210_yıl (14)
avdarma_210_yıl (9)

BİR CUVAP YAZIN