KDU_laflık_konf_1_2_3

02.12.2023, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 229 KERÄ BAKILMIŞ

Nestenin ucunnan yapılan bilim: sozlük yoktu, vardı LAFLIK

Kırım ayın (dekabri) 1-dä Komrat Devlet Universitetında geçti bir bilim-praktika konferențiyası, ani adanmıştı dünneydä olmayan bir kiyada: “Gagauzça-rusça-moldovanca sözlük” kiyadına.

Konferențiyanın haliz adıydı ““Gagauzça-rusça-moldovanca sözlük”ün 50. yılına adanmış “GAGAUZİYA: dil, istoriya, kultura” I-ci halklararası bilim-praktika konferențiyası. Ama

50 yıl geeri bölä bir kiyat çıkmadı. 50 yıl geeri “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» kiyadı çıktı. Bu konferențiya da “Гагаузча-русча-молдованӂа лафлык» kiyadına lääzımdı adansın.

Neçin yazêrım bunnarı – HALİZ BİLİM nestenin ucunnan yapılmêêr hem BİLİMDÄ ufak-tefek yannışlıklar diil lääzım olsunna. Çünkü onnar yapılırsa, YAPANNAR bilimi bir tarafa saptırêrlar da, yıllardan sora, o ufak-tefek yannışlıklardan büük yalannar yumaklarınnan dünneyä gelerlär.

Bu  bilim-praktika konferențiyasını hazırlayan kocaman 19 kişik bir “Bilim komitetı” bunu görmedisä hem annamadıysa, ozaman sıradan bir insan neredän var nicä görsün hem annasın dooruluk hem aslısı neredä.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

BİR CUVAP YAZIN