Dinc_nastradin_1

12.01.2022, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM KİYATLARI, CÜMNE BÖLÜMÜ, 1582 KERÄ BAKILMIŞ

Abdulkerim DİNÇin “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı çıktı

Eni 2022-ci yıla karşı Türkiyenin SAYDA yayın enindä tipardan çıktı kiyat “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı, angısını hazırladı gagauzları aarştıran hem gagauz folklorunu derindän bilän Türkiyenin Erzurum ATATÜRK Universitetin bilim adamı Abdulkerim DİNÇ.

Nicä bildirer kiyadın “Ön sözü”ndä kiyadın avtoru Abdulkerim DİNÇ, bu 140 sayfalık çalışmada gagauzlarda Hoca NASTRADİN için fıkralar toplu Dionis TANASOGLUnun hazırladıı “Bucaktan Sesler” kiyadından – 22 fıkra, Nikaloy BABOGLUnun “Gagauz Folkloru” kiyadından – 17 fıkra, Azerbaycandan Güllü YOLOGLUnun “Gagoğuz Folkloru – Seçmeler” kiyadından – 62 fıkra, Todur ZANETin “Gagauzluk – Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadından – 54 fıkra, Mihail GUBOGLUnun incelemelerindän – 49 fıkra, Harun GÜNGÖR hem Mustafa ARGUNŞAHın “Gagauz Türkleri’nde” – 22 fıkra, Nevzat ÖZKANın, “Gagavuz Edebiyatı” kiyadından – 61 fıkra, Petri ÇEBOTARın “Bizim Dost Nastradin” kiyadından –152 fıkra.

Kiyadın başında Abdulkerim DİNÇ, Topracıkları ilin olsun deyeräk, bildirer, ani bu kiyadı baaşlêêr kendilerini tanımaktan onur duyduuu raamtlilerä – Dionis TANASOGLUya, Nikolay BABOGLUya, Mariya MARUNEVİÇä, Stepan KUROGLUya, Petri YALINCIya, Petri VLAH, Dimitri SAVASTİNä, Konstantin RUŞİKA, Petri DİMOVa, Stepan TOPALa hem Harun GÜNGÖRä.

BİR CUVAP YAZIN