gagauziya_yonu_hem_arkasi_1

29.06.2017, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE, GAGAUZLARIN İSTORİYASI, İSTORİYA BÖLÜMÜ, 3009 KERÄ BAKILMIŞ

Açan düdüklär düdüler, ama daullar urulmêêr

Açan bakêrsın bu iki patredä, birisinin gözelliinä gözün mayılêr olêr, öbürünün verannıına da canın sancıdan daalêr. Bu patretlerin arasında 2 ay var – ilk patret yapıldı 2017-ci yılın Hederlez ayın (may) 5-dä Komratta, ikincisi da 2017-ci yılın Baba Marta ayın (mart) 27-dä Çok Meydan küüyündä.
gagauziya_yonu_hem_arkasi_2

Bekim bu patretleri hiç yannaştırmayaceydık, ama aralarında pek büük gösteri ayırıntılıı var. Birinci patret – bu Gagauziyanın ön tarafı! İkinci patret ta – bu Gagauziyamızın arka tarafı!
gagauziya_yonu_hem_arkasi_3

Gagauziyanın ön tarafı için pek çok düdük düdüldü, ama Gagauziyamızın arka tarafı için hiç bir daul da urulmadı. Zerä arka taraf için hem onun büük belası için hep susêrlar.
gagauziya_yonu_hem_arkasi_4

Bela sa bu – evlerini barkıp, Gagauziyadan hepsicii kaçêr, kimin nereyi gözü görüsa! Bu açıklama diil. Bu – Gagauziyamızın en büük tragediyası! Hepsi kaçarsa Gagauziya kimä kalacek hem kendisi da kalacek mı?

İkinci patredi yapmaa durgunduynan, bir şaşılacek iş gördük: sokaan 300 (!) metra uzunnuunda 8 ev darmadaan! Düşünersiniz mi – sade bir küüyün bir sokaanın 300 metrasında 8 ev! E kaç sokamızın kaç evi bom-boş kaldı?!
gagauziya_yonu_hem_arkasi_5

Kaç aulumuzda artık can-cun yok?!

Bu evlerdä hepsindä nezamansa yaşamak kaynardı, uşak sesleri işdilärdi, şenniklär olurdu, adetlerimiz hem sıralarımız bakılırdı, masallarımız annadılırdı, türkülerimiz çalınırdı. Şindi neredä onnar, neredä kaldılar? Yok – herersi çolluk-pıstiyalık!

Nekadar istärsalar tribunalardan baarısınnar, ani gagauzlar için kuruldu hem yaşêêr Gagauziya! Nekadar istärsanız sölesinnär, ani Gagauziyada yaşamak hem gelecek var. Yok! Bunnarın yok cuvabını bu yukardakı patretlär verer. Kimä deyni kuruldu Gagauziya, kimä orada yaşamak hem gelecek var bu patretlär cuvap verer.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN