stoyanoglu_apel_palata_16.11 (0)

17.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1615 KERÄ BAKILMIŞ

Aleksandr STOYANOGLUyu sud genä işitmää istämedi

Kasımın 16-da Kişinev Apeläțiya Palatası daavacıları, halak-bulak inceleyip Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının onun serbest brakması için danışmasını, o danışmayı ret ettilär.

Kişinev Apeläțiya Palatasının kararından sora, presaya açıklama yaparak, Aleksandr STOYANOGLU urguladı, ani daavacılar onnarın argumentlarını hiç işitmää dä istämeerlär hem kendi bildiklerini haydêêrlar: “biz onnara birkaç doseye baksınnar teklif ettik, onnarı hiç açmadılar da. Biz annêêrız, ani daavacılar emir altında bulunêrlar, ama bukadaradan da haksızlık yok nicä olsun!”.

Soruşumuza “Bu haksızlıklar için Evrupa İnsan Hakları Suduna danışmak olacek mı?” Moldova Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLU ölä cuvap verdi: “Belliki, bütün instanțiyaları geçär-geçmäz Evrupa İnsan Hakları Suduna danışacez hem yalvaracez hızlı durumda danışmamızı incelesinnär”.

Komentariy yaparak prokuraturanın Baş prokuror Aleksandr STOYANOGLUnun kabinetindä yoklamaları için açıklamayı, Canabisi urguladı, ani “o kabinet şindili onu diil, ama geçici Baş prokurorun Dumitru ROBUnun kabineti, onuştan onnar onun kabinedini yokladılar”.

Söleyerär Prezident Maya SANDUnun Moldova Prokurorların Üüüsek Sovetinä baş prokurorun işini kantarlamaa deyni danışması için, Aleksandr STOYANOGLU dedi: “bu zakonsuz bir iş, çünkü Baş prokuroru işindän uzaklaştırdıktan sora, onun işini kantarlamak – bu zakonsuz bir iş” hem ekledi, ani “Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti bir politika organı oldu benim da bu uydurma tutuklanmam hem aresta alınmam hep politika işidir”.
stoyanoglu_apel_palata_16.11 (2)
stoyanoglu_apel_palata_16.11 (1)
stoyanoglu_apel_palata_16.11 (3)
stoyanoglu_apel_palata_16.11 (4)
stoyanoglu_apel_palata_16.11 (8)
stoyanoglu_apel_palata_16.11 (9)

BİR CUVAP YAZIN