jekova_anna_nikolaevna

10.04.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 2012 KERÄ BAKILMIŞ

Anna Nikolayevna JEKOVA 80 yaşını tamamnadı

2020-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış Gagauziyanın kıymetli jurnalistkası hem Komrat kasabasının Şannı vatandaşı Anna Nikolayevna JEKOVA tamamnadı 80 yaşını.

Anna Nikolayevna JEKOVA duudu Komrat kasabasında. Burada şkolayı başardıynan, üürendi Kişinev Devlet Universitetında himiyada hem biologiyada üürediciyka zanaatına.

1965-ci yıldan beeri aldı jurnalistika uurunu da çeketti işlemää Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasında. Anna Nikolayevnanın zaametlerinnän bu gazetada 1969-cu yıldan beeri başladı çıkmaa gagauzça “Bucak dan erleri” sayfası, angısının hazırlamasında yardımcı olardılar gagauz yazıcıları da.

Gazetadan kaarä Canabisi çok yıllar işledi radio- hem tele- jurnalist ta. Burada onun ana temaları oldular II-ci dünnää cengin veterannarı, Afganistan hem Çernobıl kahramannarı.

Redakțiyamızın adından kutlêêrız Anna Nikolayevna JEKOVAyı bu yıldönümünnän. Dua ederiz Canabisinä saalık,  uzun ömür hem çok yıllar taa ayakta kalsın.

BİR CUVAP YAZIN