baboglu_ataturk

28.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, YAZICILAR BÖLÜMÜ, 1651 KERÄ BAKILMIŞ

Aydınnadıcımızı Nikolay BABOGLUyu ATATÜRK bibliotekasında andılar

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 24-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında geçti bir sıra, ani ilgiyidi gagauz literaturasının klassiyin, aydınnadıcının, yazıcının hem poetın, folklorcunun, aaraştırmacının, dramaturgun, publiţistın hem muzeycinin  Nikolay BABOGLUnun duuma günününün 90-ci yıldönümünnän. Sırayı ortak hazırladılar Komrat ATATÜRK bibliotekası, “Ana Sözü” gazetası hem “GAGAUZLUK” Cümne Birlii.
baboglu_ataturk (1)

Nikolay BABOGLUyu anmak sırasını açtı ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU, angısı annattı Nikolay BABOGLUnun yazıcılıı hem insannıı için, onun yaratmaların özü hem temaları için.

Sora söz verildi Nikolay BABOGLUnun üürencisinä akademää Todur ZANETä, angısı urguladı, ani “Ana Sözü” gazetası hem “GAGAUZLUK” Cümne Birlii 2018-ci yılın Hederlez ayını  (may) Nikolay BABOGLUyu anmak ayı olarak bildirdilär. Onuştan bu meropriyatiya da bunun çerçevesindä yapılêr. Taa ötää akademik aklına getirdi o gözäl günneri, açan ona kısmet düştü aydınnadıcıylan yaratmak yolundan gütmää. Canabisi urguladı, ani “kim ne därsä desin, ama gagauz dili hem kulturası kalkınmayaceydı hem olmayaceydı herliim iki büük yazıcımız Nikolay BABOGLU hem Dionis TANASOGLU ona okadar izmet etmäydilär!”

Gagauziyanın Komrat regional istoriya hem aaraştırma muzeyin direktoru Väçeslav MARİNOV hatırlattı, ani Nikolay BABOGLU 1963-64 yıllarda Kongazda bir muzey kurduydu hem o muzeyin eksponatları pek zengindi hem paalıydı.

Onun nasaatını ilerledäk Todur ZANET da annattı kendi bildiklerini o muzey için hem urguladı, ani Baboglunun kurduu muzeyin kapanmasından sora, onun çoyu eksponatları taa sora kurulan Beşalma muzeyinä verildi.

Annadarak Nikolay BABOGLU için Todur ZANET söledi, ani XX-ci asirin 60-cı yıllarında Nikolay BABOGLU Kongazda gagauzça radio kolverimneri yapardı.
baboglu_ataturk (2)

Aydınnadıcımızı Nikolay BABOGLUyu anmak sırasında okundu onun peetleri hem orada bulunan insannar yazıcımızın yaratmasını annadan sergiylän da tanıştılar.

Praskovya KARA, Komrat ATATÜRK bibliotekasının zaametçisi

BİR CUVAP YAZIN