HALK_TOPLUSU копия

07.02.2022, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1773 KERÄ BAKILMIŞ

Bakalım, Gagauziyayı dooru yoluna onnar doorudabileceklär mi?

Küçük ayın (fevral) 4-dä, may üç ay buuşmaktan sora, Gagauziya Halk Topluşunda bulundu taa bir ayık oy da, son-sonunda, Gagauziyanın VII-ci dönem Halk Topluşu kendi Başını, Başın yardımcılarını, GHT komisiyaları predsedatellerini hem GHT Prezidiumun azalarını seçti.

Nicä artık bildirdik, Gagauziya Halk Topluşu Başı 18 oylan seçildi Dimitriy KONSTANTİNOV (Ferapontyevka № 21 seçim bölümü).

Gagauziya Halk Topluşu Başı yardımcıları 17-şär oylan seçildilär: Georgiy LEYÇU (Çadır № 6 s.b.), Nikolay ORMANCI (Kırlannar (Kotovskoe) № 32 s.b.) hem Aleksandr TARNAVSKİY (Komrat № 3 s.b.).

Bundan sora GHT komisiyaları predsedatellerinin kandidaturalarını teklif etti GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV.

Komisiya predsedatelleri oldular:

Nikolay İVANÇUK (Çadır № 5 s.b.) – ekonomika hem finans komisiyası;

Mihail JELEZOGLU (Kiriyet №25 s.b.) – reglament komisiyası;

Dimitriy MANASTIRLI (Kıpçak № 31 s.b.) – bilim, üüredicilik, kultura, dil hem dinnär komisiyası;

Valeriy MANASTIRLI (Kıpçak № 30 s.b.) – çiftçilik işleri komisiyası;

Valentin GAYDARCI (Karbalı №23 s.b.) – saalıı korumak işleri komisiyası;

Nikolay RAYA (Düzginca № 18 s.b.) – industriya işleri komisiyası;

Ruslan UNİLOVSKİY (Svetloe № 34 s.b.) – dış ilişkileri hem erindeki çorbacılık işleri komisiyası.

İlya UZUN (Rus Köselisi № 33 s.b.) – gençlik hem sport işleri komisiyası;

Sergey ZAHARİYA (Kongazçık № 29 s.b.) – yuridika işleri komisiyası.

Sindi sırada Gagauziya Halk Topluşunda Gagauziya İspolkomun azalarının enidän temellenmesi. Bu azaların kandidaturalarını lääzım teklif etsin Gagauziya Başkanı.

BİR CUVAP YAZIN