Paskellemiz_kutluca_olsun!

19.04.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1351 KERÄ BAKILMIŞ

Bu çuma da geçecek! Aydınnadıcı Paskellä kutluca olsun!

Büün Çiçek ayın (aprel) 19-da Hristian dünnääsı Aydın hem Ayozlu Paskellä yortusuna girdi. Yaşamanın örümesinnän hem XXI-ci asirin ilk çumasının COVID-19 basmasınnan Aydınnadıcı Paskellemiz hepsinin evlerinä hem bütün topraa geldi. Geldi hem bizi kurtaracek bu büük beladan.

Paalı okuycularımız, paalı insannar, paalı gagauzlar, ilk kerä Canabinizleri bölä durumda Aydın hem Ayozlu Paskellemizlän kutlêêrız. Bakmadaan ona, ani dünnääyı bastı eni tip koronavirus hastalıın pandemiyası, hepsimiz birliktä Paskellä yortumuzu bakacez hem Kurtarıcının dirilmesinä sevinecez.

COVID-19 çumasından korunmak için kalın evlerinizdä. Bakın Paskellemizi. İnanêrız, ani aydın güünerimiz taa var. Koruyun kendinizi hem yakınnarınızı. Paskellä yortumuz kutluca olsun! Hepsimizä saalık Allaa versin! Hepsimizä kısmet, bereket, selemet hem da uzun ömür! Allaa hepsini korusun! Hristoz dirildi! Hakına dirildi!

Hepsinizä bu Aydın hem Ayozlu gündä eni bir peetimnän danışêrım:

BU ÇUMA DA GEÇECEK

Bu aar hem zor durumnarda,
Açan raatlık kaldı aarda,
Geldi “KOVİD” bir hastalık, –
Evlermizdä tek-tek kaldık.

Bu salgından tek yol bulduk –
İnsannardan korkan insan olduk.
Kısmetlän mutluluk geeri kaldı
Salt bu salgın cana daldı.

Paalı dostlar, bu virustan kara bela
Gitsin, daalsın taş daalara!
Aar günneri da aşacez,
Salt birleşip, kurtulacez.

Bassın Allaa bu kuduzu!
Raat bakalım yortumuzu:
Çiçek ayın ondokuzu, –
Paskellä, aç kapumuzu!

Yok bişey, ki çıkmaa yok nicä,
Çannar ötmesi gözäl hem incä
Klisedän dualar hepsinä etişer
Cannarın düülmesi birleştirer.

Hepsimiz evlerdä, – dualar da burdan
Paskellemiz kutlu olsun, be insan!
Herbir iş geçecek, karannaa varacek,
Kahırdan, beladan ruhumuz kalkacek.

Kutlêêrım sizi Allahın bu gününnän, –
Kurtarıcı Oolun dirilmesinnän!
Herbir evä mutluluk hem kısmet,
Çok yıllara olsun selemet.

İlkyazın esmesi yaşamak verecek,
“Hristoz dirildi!” evlerdän ötecek.
“Hristoz dirildi!”, “Hakkına dirildi!”
Göklerdän erlerä aydınnık getirdi!

Saygılarımnanan, Todur ZANET,
19.04.2020

 

BİR CUVAP YAZIN