bucak_3_3_1

12.05.2023, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 217 KERÄ BAKILMIŞ

Bucak küüyü gimnaziyasında Ana dilinä saygı

Çiçek  ayın  27-dä  Gagauziyanın Bucak küüyü gimnaziyasında geçti  klastan dışarı bir yortu, angısı adalıydı Mihail ÇAKİRin duuma gününnӓn “Gagauz ofiţial yazısının 66-cı yıldӧnümünӓ” hem Moldova Respublikasının devlet Bayraanın kabledilmä gününӓ.

Yortunun başında, üürencilӓr sevinmeliklӓn hem tuz-ekmeklӓn karşıladılar gimnaziyanın o günkü musaafirleri.

Maasız yortu için gimnaziya donaklıydı D. N. TANASOGLUnun, L. A. POKROVSKAya, G. A. GAYDARCInın patretlerinnӓn. Duvarlarda  asılıydı T. ZANETin, D. TANASOGLUnun, V. FİLİOGLUnun, S. KOCAnın peetlerindӓn lafları.

Yortu çeketti Moldova devletinin hem Gagauziyanın Gimnalarından. Nedӓn sora gimnaziyanın direktoru Tatyana Petrovna YABANCI büük sıcaklıklan candan kutladı hepsini bu  ӧnemni yortularlan. Yortunun musafirleriydi – poet İvan MILEV, üüredicilӓr: Marina ODNOSTALKO, Mariya KAPSAMUN.

Gagauz milli rubalarına giimni uşakar gagauz dilindӓ kendi becerikliklerini gӧsterdilӓr. VIII-ci klastan üürenciyka Kapitolina JUMIR annattı Moldova Respublikanın Devlet Bayraa için, hazırladı prezentaţiya Mihail ÇAKİR için. Üürencilӓr, çıkıp, okudular T. ZANETin, M. KӦSEnin, K. VASILIOGLUnun, İ. MILEVın peetlerini, hem avtorluk türkülerini çaldılar. I-ci klastan uşaklar “Neçin “A” bukvası alfavitimizdӓ ilk durêr” sţenkayı gӧsterdilӓr. VI-cı hem VIII-ci klaslardan üürencilӓr  videorolikleri yaptılar.

Sӧz verildi poeta İ. N. MILEVa, angısı okudu kendi peetlerini. Bu pek paalı bir iş, ani üürencilӓr işittilӓr avtorun okumasını.

Pek meraklı geçänyortu başarıldı “Ana dili” türküsünnӓn (laflar – Sofiya Paçi,  muzıka – M. Paçi).

Hazırladılar yortuyu gagauz dili hem literaturası üürediciykaları Svetlana İliniçna BOLGAR hem Svetlana Petrovna MANOLOVA.
bucak_2_2_1

BİR CUVAP YAZIN