ismail_cambazov_1

23.03.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 2084 KERÄ BAKILMIŞ

Bulgaristandan Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV raametli oldu

Bulgaristandan geldi kara haber, ani Sofiya kasabasında 2020-ci yılın Baba Marta ayın 22-dä insulttan raametli oldu büük türk aydını Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV (10.06.1928 – 22.03.2020).

İsmail CAMBAZOV duudu 1928-ci yılın Kirez ayn (iyün) 10-da Bulgariyanın Kırcali tarafının Ardino rayonunun Brezen küüyündä. 1948-ci yılda Şumen kasabasının medresesini başardı hem, başlayıp 1953-cü yıldan “Eni Işık” gazetesındän, yaşamasının 65 yılını türkçä gazetacılaa baaşladı.

İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda juridika fakultetını bitirän ilk türk insanı hem “Sofya Üüsek İslam İnstitutun” kuruculardan birisi.

Prof. Dr. İsmail CAMBAZOV Bulgaristanda hem dünnääda türk dilli gazetacılıın, cümne, bilim hem kultura uurunda çok kiyatların avtoru.

İsmail CAMBAZOVun raametli olmasınnan ilgili Türkiye Respublikasının Dişişleri ministrusu Mevlüt ÇAVUŞOĞLU kendi acızgannıını raametlinin yakınnarına hem bütün dünnääya bildireräk yazdı “Bulgaristan Türklerinin büyük münevveri, yazar İsmail Cambazov’un vefatını derin üzüntüyle öğrendim. En son Ocak ayı sonunda Sofya ziyaretim sırasında kendisiyle görüşmüştük. Başta Bulgaristan’daki soydaşlarımız olmak üzere, Türk dünyasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin”.

Not. “Ana Sözü” redakțiyasının adından büük can acısınnan acızgannıımızı bildireriz raametli Prof. Dr. İsmail CAMBAZOVun aylesinä, senselesinä, yakınnarına hem bütün dostlarına. Allaa onu saa tarafına kabletsin hem topracıı ilin olsun.

Todur ZANET, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru

BİR CUVAP YAZIN