patentcılar (3)

08.07.2023, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 321 KERÄ BAKILMIŞ

“Bunnar, tamahlıktan, derimizi da soymaa isteerlär…”

Orak ayın (iyül) 7-dä Gagauziya Halk Topluşun deputatları savaştılar GHTnın sıradakı 16-cı oturuşunu geçirmää, ama onunnarı pek raatsız etti Başkannık binasının önündä protesta gelän Gagauziyanın patentçıları.

Patentçılar gelmiştilär burayı dooruluuu aaramaa, çünkü onnar diil kayıl onunnan, ani kuvetlär patentları ortadan kaldırmaa isteerlär hem onnarı kasa aparadınnan işlemää zorlaştırêrlar. Bundan kaarä, patentçılar vergi hem tamojnä serviçlerin yaptıklarınnan kayıl diil. Onnarı burada polițiya karşladı.

GHT binasının önündä “Bunnar, tamahlıktan, derimizi da soymaa isteerlär…” gibi lozunglar baarıp, patentçılar savaştılar polițiyeyi aktarıp, içeri girmää, ama, bu olmayınca, ortalık taa da kızıştı.

İnsannarı biraz uslandırmaa deyni, onnarın önünä çıktılar GHT deputatları. Gagauziya Halk Topluşun Başı yardımcısı Georgiy LEYÇU hem deputat Nikolay DUDOGLU adadılar insannara, ani, “herliim Devlet kanțeläriyası sudta patent zakonunu silärsä, Gagauziya patentlar için zakonu uzadacek”.

Georgiy LEYÇU hem deputatlar Nikolay DUDOGLU hem Nikolay İVANÇUK insannnarı uslandımaa savaşarkana, soțialistlär partiyasından deputatlar arkadan patentçıları kışgırdardılar. Bir şüpesiz var nicä annamaa, ani burnu altı bulaşık olan bu partiya, petentçıları kullanıp, Gagauziyada kendisinin düşmüş nestesini kaldırmaa savaşêr.

patentcılar (2) patentcılar (4)

BİR CUVAP YAZIN