covid_27.07.2021_

27.07.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 5343 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

27.07.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 258713; ölennär – 6245; alışannar – 251553.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116:

Çadır rayonu – 2438;

Komrat rayonu – 3637;

Valkaneş rayonu – 1031.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 107115 (ölän – 3064);

karı kulluu – 151509 (ölän – 3180);

aar kalan karılar – 1042.

BİR CUVAP YAZIN