caltay_kece

17.08.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 352 KERÄ BAKILMIŞ

Evelki zanaatlan hem ustalıklan paylaşmak

Harman ayın (avgust) 17-dä Gagauziyanın Çadır rayonunun uşaklar için “Kırlangaç” dinnenmäk lagerindä Gagauziya ustalar Birliin ustası Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ tarafından yapaa keçesi yapmak uurunda master-klas yapıldı.

Yapaa keçesi yada, nicä ona taa deerlär, aba yapmak ustalıı bizim tarafımızda artık pek siirek, may hiç olmayan, bir zanaat hem ustalık. Bu zanaatı hem ustalıı da pek islää biler hem kullanêr Gagauziya ustalar Birliin azası hem da Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ.

Harman ayın (avgust) 17-si günü dä Canabisi “Kırlangaç” dinnenmäk lagerindä kendi ustalıınnan uşaklarlan paylaştı. Uşaklar da kendilerinin tarafından keçä yapmaa ustalık tehnikasına büük meraklık gösterdilär.

Ayırıca uşakları taa bir sürpriz beklärdi: Caltay gimnaziyanın 6-cı klasta üürenciykaları Elena ÇERNEVA hem Darya LAZAREVA çaldılar uşaklara Gagauziya ustacılık Gimnası olan türküyü “Yaşasın dünnedä gözelik”, angısının muzıkasını hem laflarını düzmüş Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ.

Bütün ürektän şükür ederiz Evdokiya Petrovna PETKOVİÇä gagauzların evelki zannatını diriltmesi hem koruması için hem da onunnan bizimnän paylaştıı için.

“Kırlangaç” dinnenmäk lagerin administrațiyası

BİR CUVAP YAZIN