gutsullan_konstantinov_1

22.01.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 171 KERÄ BAKILMIŞ

Evgeniya GUȚUL hem Dimitriy KONSTANTİNOVun diplomatiya misiyalarına Gagauziyaya deyni para yardımı için danıştılar

Büük ayın (yanvar) 18-dä Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV imzaladılar ortak bir danışma Moldovadakı Evropa Birlii temsiciliinä hem da Türkiye, Rusiya, Romıniya, ABD hem Bulgariya büükelçilikelerinä, neredä açıkladılar, ani “Moldova kuvetleri Gagauziyayı ekonomika tarafından buêrlar hem gagauzlara karşı antigagauz politikası götürerlär”.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL hem Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV açıkladılar, ani “Moldovanın antigagauz politikası, bütün bir halkın milletlik  belertilerinä görä saklanmadık  diskriminațiyası, avtomiya halkların cümne-ekonomika temelleri ezilmeyä koyulêr, Gagauiya avtonomiyasının var olmasını kuşkulaa sokêr”.

Moldova kuvetleri bıldır  Gagauziyadan ek paa vergisinin (EPV) kesilmesinnän hem başka para kısıtlıkları beterinä Evgeniya GUȚUL hem Dimitriy KONSTANTİNOV kiyadın sonunda danışêrlar bu diplomatiya misiyalarına “Gagauziya için bu zor vakıtta, avtonomiya bücetının boşluk arasını doldurmaa deyni, lääzımnı para yardımı yapsınnar”.

Kiyat RUS dilindä yazılı hem burada PDF verili:
diplamatlara_kiyat_1 diplamatlara_kiyat_2

BİR CUVAP YAZIN