ozgur_duran (1)_1

31.10.2022, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, DOKLADLAR BÖLÜMÜ, 560 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz halk muzıkası için doktora disirtațiyası gibi bir masterat işi

Türkiyenin İzmir kasabasının EGE Universitetın Soțial bilimnär İnstitutnun Türk muzıkası dalında gagauz halk muzıkasınnan ilgili “Gagauz halk muzıkası hem Türkiye alanı halk muzıkası: Benzeyän hem ortak türkülär” (“Gagavuz Halk Müziği ve Türkiye Sahası Halk Müziği: Benzer hem Ortak Türkülär”) adlı bir doktora disirtațiyası gibi masterat işi korundu.

Bu masterat işini hazırlamaa deyni, onun avtoru Günger Özgür DURAN (öndercisi – Doç Dr. Özgür ÇELİK), Gagauziyaya gelip, gagauz halk muzıkasınnan ilgili materialları topladı. Başlayıp halk türkülerindän hem gagauz halk instrumentlerindän taa gagauz milli imekleri için bilgilerä kadar.

Canabisi Gagauziyayı küü-küü gezip hem türkücülerimizlän buluşup, onnarın aazlarından işidilän türküleri yazdı hem Türkiye halk türkülerinnän karşılaştırdı. Sonunda da 223 sayfalık bir bilim çalışmasını Masterat işini kabledän jürinin önünä sürdü hem işini korudu.

Lääzım urgulamaa, ani masterat işin adı Gagauz halk muzıkası hem Türkiye alanı halk muzıkası: Benzer hem ortak türkülär” olsa da, masteratı hazırlayan ona başlık adı “Gagauz halk muzıkasının söz hem muzıka önündän Türk halk muzıkasınnan kariılaştırması” da vermiş.
ozgur_duran (2_1)

BİR CUVAP YAZIN