kristova (1)_kabi_

06.12.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, POEZİYA BÖLÜMÜ, 736 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz literaturasında eni kiyat – “Lüzgerä karşı”

Kırım ayın (dekabri) 1-dä yazıcıyka Aleksandra KRİSTOVA (Yularcı), Gagauziya Merkez bibliotekasında tarafından hazırlanan prezentațiyada, tanıştırdı okuycularını “Lüzgerä karşı” adlı kiyadınnan, neredä toplu peetlär, annatmaklar hem dramaturgiya denemeleri.

Kiyadın prezentațiyasında pay aldılar Gagauziya kultura Upravleniyasının işçileri, yazıcılar, bibliotekacılar. Bu sırada kiyat için hem onun avtoru için pek çok gözäl söz sölendi.

Aleksandra KRİSTOVA (Yularcı) duudu 1961-dä Çiçek ayın (aprel) 17-dä Avdarmada. 1978-ci yılda başardı orta şkolayı. 1982-ci yılda bitirdi Kişinev İon Kränga adına Devlet Pedagogika institutunu. 1982 yıldan buyanı yaşêêr Kongazçık küüyündä hem işleeri o küüyün gimnaziyasında. Evli. Üç uşaa var: iki kızı hem bir oolu. Yazêr türlü janralara görä prozaylan peet büüklerä hem küçüklerä deyni hem Ana dilindä hem rusça. Toplêêr folklor yaratmalarını. 2014 yıldan beeri tiparlanêr gazetalarda, jurnallarda, kiyat toplumnarında, uşaklara deyni kiyatlarda. 2018 yılda çıktı ilk kiyadı – “Cıvırliga türküsü”. Yaratmalarında annadêr büünkü hem evelki Bucaa, adetleri, dini, Vatana hem tabiata sevgiyi, gagauz yaşamasını, gagauzluu.

kristova (4)_
kristova (2)_

 

BİR CUVAP YAZIN