30_kaçmak_22

28.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 758 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Respublikasının yıldönümünä sport hem patriotluk akțiyası

Genç sportçuların İvan UZUNun hem Veleriy SIRBUnun teklifinä görä, Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyasının omuz koymasınnan, Gagauziyada geçti Gagauz Respublikasının 30-cu yıldönümünä baaşlanan sport hem vatanı sevmäk akțiyası – isteyennär kaçarak koştular Komrat kasabasının merkezindän Gagauziyanın poyraz sınırında bulunan Avtonomiyanın Stelasınadan.

Bu ilin atletika koşmasında pay aldılar Gagauziyanın çok erlerindän türlü yaşlarda insannar, bakmadaan ona adam mı osa karı kulluundan mı onnar: en küçüü 11 yaşında, en yaşlısı 59 yaşındaydı.

Yazın sıcaklıında lääzımdı 17 kilometra kaçmaa, onuştan karar alındı bu işi çin sabaalän yapmaa. Da te, korumak için sportçulaın önündä hem arkasında polițiya maşinaları olarak, 2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da saat 05:30-da Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecından bu akțiyaya start verildi. Yaklaşık iki saattan sora bu işin finişı Gagauziyanın poyraz sınırında bulunan Avtonomiyanın Stelasınada oldu.

Bakmadaan ona, ani finişa kimileri kendi ayaklarınnan etişämedilär, hepsi sportsmennar şendilär hem sevinärdilär ona, ani Gagauz Respublikasının yıldönümünä bölä gözäl hem büük bir baaşış yapmaa becerdilär. Onnar bire-bir teklif ettilär, ani bu ilin atletika koşması artık adetä alınsın da Gagauziyada her yılın yapılsın.
30_kaçmak_11

Praskovya BOSTANCI

BİR CUVAP YAZIN